Dotacje w zakresie ochrony środowiska

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski w sprawie częściowego zwrotu kosztów poniesionych na inwestycje  z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które będą realizowane na terenie Jastrzębia-Zdroju w 2018 roku.Zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania dotacji celowych, osoby ubiegające się o częściowy zwrot kosztów poniesionych na:

  • budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  • budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń grzewczych, takich jak: kotły c.o. opalane gazem, olejem opałowym lub zasilane energią elektryczną, ogrzewanie elektryczne (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne), niskoemisyjne kotły na paliwo stałe (węgiel, biomasa),
  • podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania,
  • zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła, wentylacja mechaniczna z zastosowaniem rekuperatora, ogniwa fotowoltaiczne),

aby uzyskać dotację, powinny przed realizacją przedsięwzięcia złożyć pisemny wniosek, w celu zawarcia z miastem umowy dotacyjnej.
Formularze wniosków można pobrać osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 509, bud A, V piętro), bądź na stronie internetowej   www.bip.jastrzebie.pl (Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miasta – Komórka odpowiedzialna – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Dotacje)

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia, do wyczerpania się w ciągu roku środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na ww. cele.

Brak komentarzy.

Leave a comment