Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zawodowych

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W dniu 23 kwietnia 2018r. w Zespole Szkoł Zawodowych odbył się Dzień Otwarty dla uczniów gimnazjów i ich rodziców. W czasie imprezy można było zapoznać się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2018/2019.
Wybierając ZSZ, absolwenci gimnazjów będą mogli kształcić się w Branżowej Szkole I stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, monter nawierzchni kolejowej, ślusarz, elektryk, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik i wielu innych (klasa wielozawodowa)
lub w Technikum nr 5 w zawodach: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik chłodnictwa i klimatyzacji oraz technik budownictwa.
Na szczególną uwagę w ofercie szkoły zasługują kierunki kolejowe. Zespół Szkół Zawodowych, dzięki współpracy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdroj i Jastrzębskiej Spółki Kolejowej, jako jedyna w regionie placówka, zorganizuje kształcenie poszukiwanych na rynku pracowników branży kolejowej.

Brak komentarzy.

Leave a comment