Sesja Rady Miasta- transmisja

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W czwartek, 22 lutego, odbędzie się III sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

8. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok:

– Skarbu,

– Polityki Gospodarczej i Bezrobocia.

10. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój dot. nadzoru miasta nad realizacją zadań Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” i sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości 1028/41.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

     

Brak komentarzy.

Leave a comment