informacjia o prowadzonych naborach w PUP

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju  informuje o prowadzonych naborach:

1.Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, informuje, że w okresie od 13 lipca 2015r. do czasu wyczerpania środków prowadzony będzie nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Maksymalna kwota refundacji o jaką można wnioskować wynosi 18 000 zł.Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 34.

2.Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że w okresie: od 27.07.2015r. do 03.08.2015r. prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 18 000 zł. Szczegółowe informacje – pok. 11 (I p.), tel. 32 4753012 wew. 34.
Osoby bezrobotne zainteresowane otrzymaniem jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności prosimy o kontakt z Doradcami klienta przed złożeniem wniosku.

Treść ogłoszeń dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu www.pupjastrzebie.pl (Wydarzenia i aktualności).

Katarzyna Sitek
Specjalista ds. programów
Dział Promocji i Wsparcia Zatrudnienia
Stanowisko ds. Marketingu i Programów Rynku Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.: 32 475 30 12 wewn. 52
www.pupjastrzebie.pl

Komentarze są wyłączone.