Jak obliczyć pole figury?

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Kolejne działanie w ramach trwającego projektu „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście” skierowane było do młodzieży 2 klas gimnazjalnych.
17 stycznia br. po dwóch uczniów ze szkół naszego miasta wzięło udział w lekcji pokazowej o zagadkowym temacie Jak inaczej można obliczyć pole figury?

Z zaproszenia skorzystali nauczyciele matematyki i uczniowie ZS nr 1, ZS nr 3, ZS nr 5, ZS nr 6, ZSH, ZSMS, Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek, SP nr 13, SP nr 15, SP nr 16, SP nr 18, SPS nr 23.
To przybyli uczniowie aktywnie uczestniczyli w lekcji poznając wzór Picka na obliczanie pola powierzchni figury płaskiej i wykorzystali go w praktyczny sposób obliczając powierzchnię Jastrzębia – Zdroju.
Zobaczyli ponadto różnicę między interpretacją graficzną twierdzenia Pitagorasa, a jego dowodem. Młodzież miała również okazję rozwiązać test na platforma Kahoot.
Dwie godziny lekcji pokazały, że uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa, o czym świadczyły winki ankiety, jakie ukazywały się od razu na ekranie. Na pytanie: Czy poleciłbyś lekcję innym uczniom? 100% badanych odpowiedziało – tak.
Również nauczyciele, którzy obserwowali lekcję, mieli już pomysły, jak wykorzystać to, co zobaczyli, na swoich lekcjach czy zajęciach pozalekcyjnych.
Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w lekcji, a nauczycielom za skorzystanie z zaproszenia.
Prowadzące
Ewa Szatkowska – doradca metodyczny matematyki, nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Nr 6.
Sandra Płonka – Duda, nauczycielka matematyki Zespołu Szkół Nr 6.

Brak komentarzy.

Leave a comment