Jasełka po śląsku

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

 Czas Bożego Narodzenia w Zespole Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju  uświetniają tradycyjne Jasełka.

Tegoroczne pt.  „Bez noc po ćmoku, ktoś tam larmuje” były szczególne, dlatego że Święta Rodzina i Jej biblijna historia zostały przedstawione w niezwykle oryginalnej formie. Spektakl  bowiem był „godany”- cały odegrany w gwarze śląskiej.  Jasełka zrealizowane zostały w ramach innowacji pedagogicznej  „Świat za oknem – czyli Śląsk w pigułce”.

Na szczególne uznanie zasługuje wysoki poziom występów dzieci. Uczniowie przy wtórze kolęd, w przepięknych strojach, licznie uczestniczyli w odtworzeniu historii narodzin Dzieciątka. W ujmujący sposób przypomnieli nam o pięknie mowy naszej małej ojczyzny.

Dla podkreślenia ducha śląskiej tradycji pracownicy szkoły przybyli w tradycyjnych, regionalnych  strojach, co wzbudziło uznanie wśród wszystkich zaproszonych gości.

Dorota Kapała

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

2015.12.16 Jasełka w szpitalu (18)a

 

2015.12.16 Jasełka w szpitalu (21)2015.12.16 Jasełka w szpitalu (47)

 

Brak komentarzy.

Leave a comment