Jubileuszowe XX Jastrzębskie Spotkania z Lekturą Szkolną

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jubileuszowe XX Jastrzębskie Spotkania z Lekturą Szkolną za nami 6 kwietnia 2018 już po raz dwudziesty odbył się regionalny konkurs Jastrzębskie Spotkania  z Lekturą Szkolną. Impreza tradycyjnie miała miejce w “Masnówce” i była zorganizowana przez  Zespół Szkół nr 9 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną . W konkursie wzięli udział przedstawiciele następujących placówek : Szkoły Podstawowej nr 23 w Jastrzębiu -Zdroju, Zespołu Szkół
Specjalnych w Żorach, Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie, Zespołu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju oraz  Zespołu Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju.
Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło ” 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania
przez PolskęNiepodległości „. Celem konkursu było rozwijanie znajomości utworów literackich o treści patriotycznej, kształtowanie wiedzy o Ojczyźnie i wielkich Polakach- patriotach.
Zmagania konkursowe odbywały się w trzech kategoriach: szkoły podstawowej (klas IV-
VII), klas gimnazjalnych i szkoły branżowej, w których tematyka dostosowana była do wieku  i możliwości uczestników.
Uczniowie wykazali się znajomością utworów literackich Adama Mickiewicza, Juliusza
Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz utworów
muzycznych: Etiudy Rewolucyjnej Fryderyka Chopina i innych pieśni patriotycznych. Poznali  sylwetki wybitnych Polaków walczących o wolność Ojczyzny poprzez muzykę, poezję czy walkę zbrojną.
Konkurs prowadziły : Renata Sołtysik, Anna Kolwicz i Katarzyna Kolorz-Stylok –
nauczycielki języka polskiego.
Laureatami XX Jastrzębskich Spotkań z Lekturą Szkolną zostali:
 w kategorii: szkoła podstawowa:
-I miejsce- Szkoła Podstawowa nr 24 w Jastrzębiu-Zdroju
-II miejsce-Szkoła Podstawowa nr 22 z oddziałami gimnazjalnymi w Jastrzębiu-Zdroju
-III – Szkoła Podstawowa nr 23 w Jastrzębiu-Zdroju
 w kategorii: oddziały gimnazjalne:
– I miejsce-Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
-II miejsce – Zespół Szkół przy WSRdD w Jastrzębiu-Zdroju
– III miejsce – Zespół Szkół Specjalnych w Żorach
 w kategorii szkoła branżowa:
– I miejsce – Zespół Szkół nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju
– II miejsce – Zespół Szkół Specjalnych w Żorach
– III miejsce – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie
Spotkania z lekturą to nie tylko rywalizacja, ale również wspólna zabawa i integracja
uczniów różnych placówek.
Mamy nadzieję, że podjęta w Roku Jubileuszowym Setnej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości tematyka przyczyniła się do kształtowania świadomości narodowej
i patriotycznej postawy młodych ludzi oraz pomogła im docenić wartość życia w wolnej,
niepodległej Ojczyźnie.

Brak komentarzy.

Leave a comment