Można otrzymać mieszkanie do remontu

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój dysponuje lokalami mieszkalnymi zakwalifikowanymi do remontu we własnym zakresie i na koszt własny przyszłego najemcy. Wnioski o przydział takiego mieszkania można od 27 lutego składać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej.

Osoba zakwalifikowana do otrzymania lokalu przeznaczonego do remontu, zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu zgodnie z zakresem robót oznaczonych w kosztorysie pustostanu. Zakończeniem remontu jest protokół odbioru robót bez uwag, który stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony

Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego do remontu należy składać w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej jastrzębskiego Urzędu Miasta w terminie od 27 lutego do 20 marca 2015 roku.

Informację na temat lokalu mieszkalnego do remontu można uzyskać w Urzędzie Miasta – Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – pokój 214A, tel. 32 47 85 214.

źródło:.jastrzebie.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment