MZK przygotowuje się do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla uczniów i studentów.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Od kiedy bezpłatna komunikacja?

Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego zdecydował o rozpoczęciu procedury zmierzającej do wprowadzenia bezbiletowej komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju. Będą mogli z niej skorzystać uczniowie i studenci mieszkający w tym mieście. Koszt to ok. 1 mln zł rocznie. Od początku funkcjonowania systemu elektronicznej obsługi pasażerów (maj 2015 r.) uczniom i studentom z Jastrzębia wydano ok. 2700 spersonalizowanych e-biletów okresowych (miesięczne, tygodniowe i dwutygodniowe).

 
Liczba osób w tej grupie
korzystająca z innych form płatności (elektroniczna portmonetka) nie jest łatwa do
zidentyfikowania. Bilet nie pozwala zidentyfikować konkretnego pasażera.
Władze Jastrzębia domagają się od Związku działań, które doprowadzą do wprowadzenia
bezpłatnej komunikacji od stycznia przyszłego roku. Kierownictwo MZK stoi na stanowisku,
że jest to możliwe w pierwszym kwartale 2017 r. Do tego czasu konieczne jest opracowanie
metody pozwalającej na sprawiedliwy podział kosztów pomiędzy gminy korzystające z
bezbiletowej komunikacji i pozostałe samorządy wchodzące w skład MZK, na terenie których
będzie istniał ciągle przychód ze sprzedaży biletów. Związek zleci firmie zewnętrznej
opracowanie współczynnika umożliwiającego sprawiedliwy podział kosztów. Nie będzie to
łatwe zadanie i być może najbardziej czasochłonne. Kolejny krok to podjęcie decyzji przez
Zarząd MZK, a następnie Zgromadzenie Delegatów MZK. Ostatni etap to przygotowanie
czegoś na wzór karty ucznia czy studenta, która będzie upoważniała do bezpłatnych
przejazdów.
Wprowadzeniu bezbiletowej komunikacji w Jastrzębiu towarzyszyć będzie zmiana rozkładu
jazdy i ograniczenia kursów na większości linii. Dzięki temu dotacja miasta do MZK będzie
niższa o ok. 1 mln zł. Operacja ta ma być prowadzona równolegle z wejściem w życie
komunikacji darmowej.
źródło: artykuł i foto nadesłane

1 komentarz

  1. Jestem przeciwnikiem tego pomysłu! Nie ma nic za darmo!!!

Leave a comment