Nabór wniosków o świadczenia rodzinne

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Od 1 sierpnia ruszy kolejny nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500 plus, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami, a także wniosków w ramach programu „Dobry start”. Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta przy al. Piłsudskiego 60 oraz w hali widowiskowo-sportowej przy al. Jana Pawła II 6. Stanowiska będą czynne od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00

Nowych wniosków nie będzie można złożyć w budynku Urzędu przy ul. Zielonej 20A i 18A. Klienci starający się o świadczenia opiekuńcze związane z niepełnosprawnością, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, w zakresie jednorazowego świadczenia „Za życiem”, świadczenia rodzicielskiego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowego,  a także składający wniosek tylko i wyłącznie o świadczenie w ramach programu „Dobry start” będzie można złożyć tylko w nowo utworzonym punkcie obsługi klienta  przy ul. Zielonej 16A.

Sala obsługi będzie czynna od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 13.00.

Oprócz tego przy ul. Zielonej 16A będą obsługiwani klienci zgłaszający zmianę wysokości dochodów, sytuacji rodzinnej, w zakresie podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami kraju oraz zgłaszający inne zmiany mające wpływ na otrzymywane świadczenia.

 


Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o:

– świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”,

– zasiłki rodzinne z dodatkami,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

– świadczenia w ramach programu „Dobry start”

można złożyć kompleksowo, na Hali Widowiskowo-Sportowej, Sali obsługi Urzędu Miasta,  listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

W przypadku składania wniosku tylko i wyłącznie o świadczenie w ramach programu „Dobry start” wniosek będzie przyjmowany tylko w nowym punkcie obsługi klienta przy ul. Zielonej 16a.

Formularze wniosków są  dostępne także na internetowej stronie MRPiPS  pod adresem: www.mpips.gov.pl, wsparcie dla rodzin z dziećmi, zakładka: wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

W zakresie wniosków składanych elektronicznie ich termin składania rozpoczyna się od 1 lipca 2018r

E-wniosek (wniosek elektroniczny)  można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Komentarze są wyłączone.