Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W środę, 25 lipca, odbędzie się XI sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie seji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 r.,
  • wyrażenia zgody na nabycie do zasobu gminnego Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa zabudowanej budynkami biurowymi i garażowymi położonej przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

4. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze są wyłączone.