Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W związku ze zmianą przepisów prawa od 1 marca 2018 roku na terenie miasta Jastrzębie–Zdrój będą obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od tej pory w ramach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych muszą być odrębnie zbierane w pojemnikach w kolorze brązowym odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Pojemniki na odpady kuchenne wraz z pojemnikami na pozostałe odpady komunalne lub odpowiednio workami na surowce wtórne i liście w ilości rocznego przydziału, będą dostarczane do nieruchomości zamieszkałych, w ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez firmę działającą na zlecenie miasta.

Pojemniki dostarczane będą na okres do 30 czerwca 2021 roku, tj. na okres obowiązywania umowy jaką miasto zawarło z firmą odbierającą odpady komunalne. Pojemniki pozostają własnością firmy.

Ponadto właściciele nieruchomości otrzymają informatory „Jak segregować odpady komunalne”, a także harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.

Więcej informacji na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w załączniku:  Informacja na temat nowych zasad w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od 1 marca 2018 r.

inf.nadesłane

Brak komentarzy.

Leave a comment