Ogólnopolski Konkurs Matematyczny MAT

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
MAT jest konkursem matematycznym znanym od 16 lat wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.

Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych (od klasy 2 do 6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania. Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych, które są pomocne w trakcie realizacji kół zainteresowań w czasie roku szkolnego.

Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród i dyplomów wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych i informacji prasowych na temat sukcesów.

logo1
Dnia 14 stycznia 2015 roku jedenastu uczniów Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół nr 12 z Jastrzębia-Zdroju wzięło udział w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAT. W konkursie tym wzięło udział ponad 8 tys. uczniów z całej Polski. Dwóch uczniów otrzymało wyróżnienie za wysokie wyniki w tym konkursie, jest to Piotr Wróbel, który zajął I miejsce w województwie i 30 miejsce w kraju na poziomie klas pierwszych i Michalina Wziętek – IV miejsce w województwie i 144 miejsce w kraju na poziomie klas trzecich. Uczniów przygotowała pani Lucyna Przybyła.

Brak komentarzy.

Leave a comment