Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego przez lata zapomniany i zaniedbany odzyska dawny blask. Przetarg na zagospodarowanie terenów po byłym OWN został rozstrzygnięty.

Po podpisaniu umowy, wykonawca będzie mógł przystąpić do prac w terenie. Pierwszy etap robót obejmie przebudowę amfiteatru, budowę tężni i wodnego palcu zabaw oraz urządzenie terenu zieleni. Kiedy inwestycja zostanie zakończona, dawniej tętniący życiem ośrodek z pewnością znów zapełni się ludźmi.

– Chcemy, żeby nowy OWN był atrakcyjnym terenem rekreacyjnym, gdzie każdy będzie mógł znaleźć miejsce do odpoczynku i zabawy na łonie natury – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Zakłada się, że latem 2018 roku inwestycja powinna być gotowa.

Informacja nadesłana

Brak komentarzy.

Leave a comment