Pierwsza sesja Rady Miasta

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miasta odbędzie się 22 listopada.

 

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 14.00.

Porządek sesji

1. Otwarcie I sesji zwyczajnej Rady Miasta.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Prezydenta Miasta.

7. Wybór Komisji skrutacyjnej.

8. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

9. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta

a) przyjęcie regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

b) przeprowadzenie wyborów

c) stwierdzenie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad sesji.

Komentarze są wyłączone.