Podatki i opłaty w 2018 roku

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2018 roku.

 • Od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku przekracza 100 zł. :15 marca (I rata), 15 maja (II rata), 15 września (III rata), 15 listopada (IV rata) – osoby fizyczne.
 • Od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł. :15 marca (całość podatku)- osoby fizyczne.
 • Od środków transportowych: 15 lutego (I rata) i 15 września (II rata)
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 15 styczeń (IV rata za IV kwartał roku poprzedniego), 15 kwiecień (I rata za I kwartał roku bieżącego), 15 lipiec (II rata za II kwartał roku bieżącego), 15 październik (III rata za III kwartał roku bieżącego).

 

Wpłaty podatku:

Podatki i opłaty te można uiścić bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Banku Spółdzielczego Jastrzębie-Zdrój w budynku Urzędu Miasta lub w innych placówkach tego banku na terenie miasta.

Obecnie każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiada swój indywidualny numer konta bankowego, na który powinien uiszczać swoje podatki bądź opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer ten jest zawarty w decyzji ustalającej wysokość podatku (pouczenie), a w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w otrzymanym zawiadomieniu.

Jak dotychczas mieszkańcy sołectw: Borynia, Bzie Górne, Bzie Dolne, Bzie Zameckie, Cisówka, Moszczenica, Ruptawa, Szeroka mogą dokonywać wpłat podatków u inkasentów.

 1. Stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. zostały ustalone przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.10.2017 r. uchwałą nr XII.143.2017
 2. Stawki podatku rolnego zostały ustalone na podstawie przepisów ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (j.t – Dz.U. 2017, poz. 1892).
  Stawki na 2018 r. wynoszą 262,45 zł/ha dla osób nie posiadających gospodarstwa rolnego, oraz 131,23 zł/ha przeliczeniowy dla osób posiadających gospodarstwo rolne.
 3. Stawki podatku leśnego zostały ustalone na podstawie przepisów ustawy z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1821).
  Stawka na 2018 r. wynosi 43,35 zł/ha.
 4. Stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. zostały ustalone przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój 26.10.2017 r. uchwałą nr XII.144.2017
 5. W mieście nie wprowadzono opłaty od posiadania psów.
 6. Stawki opłaty targowej na 2018 r. zostały ustalone przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój 1.12.2016 r. uchwałą nr XIII.142.2016

Wzory formularzy deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – uchwała Nr XVII.148.2015 z 26.11.2015 r.

Przypomina się użytkownikom wieczystym, że termin dokonania rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca.

Wpłat można dokonywać w kasach Banku Spółdzielczego Jastrzębie-Zdrój bez dodatkowych opłat.

Właścicieli lokali mieszkalnych informuje się ponadto, że decyzja ustalająca podatek od nieruchomości na 2018 rok oprócz powierzchni lokalu będzie naliczać podatek od nieruchomości także od części nieruchomości wspólnej przypadającej na każdego właściciela lokalu w zakresie odpowiadającym jego udziałowi w nieruchomości wspólnej (art. 3 ust 5 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. 2017 poz. 1785).

Dodatkowe informacje w zakresie podatków i opłat można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 252B, 253B, 257B, 261B, lub 262B, nr tel.: 32 4785270, 324785164, 32 4785259, 32 4785281 lub 32 4785293).

Brak komentarzy.

Leave a comment