Przewodniczący Zarządu MZK bez prawa głosu

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Nie jest pewne, kto reprezentuje miasto Jastrzębie-Zdrój w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym.Pod koniec kwietnia Janusz Buda, wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju zrezygnował ze swojej funkcji we władzach miasta. Jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu MZK, stąd decyzja prezydenta Anny Hetman o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w celu m.in. wyboru innego przedstawiciela miasta we władzach Związku. Sesja odbyła się 9 maja i już przy pierwszym głosowaniu okazało się, że sprawa nie jest prosta. Projekt uchwały o wygaśnięciu upoważnienia Janusza Budy do reprezentowania miasta w MZK przepadł. 13 radnych było przeciw, 7 poparło uchwałę a 3 wstrzymało się od głosu. W tej sytuacji druga z uchwał dotycząca reprezentowania miasta w Związku przez Romana Foksowicza, wiceprezydenta miasta, została wycofana z porządku obrad.
Rodzi się pytanie, czy Zarząd MZK ma przewodniczącego? Statut Związku zakłada, że w skład
Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin członkowskich: prezydenci, burmistrzowie, wójtowie lub ich zastępcy oraz po jednym przedstawicielu spośród radnych. Obecnie miasto Jastrzębie reprezentuje Damian Gałuszka, wieceprzewodniczący Rady Miasta. Rodzi się pytanie, czy Janusz Buda nie będąc już wiceprezydentem Jastrzębia, może reprezentować miasto w MZK, nie mówiąc już o przewodniczeniu Związkowi.
Za nami już pierwsze posiedzenie Zarządu, które dobyło się 10 maja już po jastrzębskiej sesji Rady Miasta. Janusz Buda nie brał udziału w głosowaniach, ponieważ mogłoby się okazać, że podejmowane decyzje są bezprawne. Prawdopodobnie tymczasowo Zarządem pokieruje wiceprzewodniczący Zarządu, a więc dyrektor Biura MZK Benedykt Lanuszny.
 
Na zdjęciu: Janusz Buda (z lewej) i Franciszek Dziendziel, przewodniczący Zgromadzenia MZK
 
 
Źródło: MZK Jastrzębie-Zdrój
 
 

12 comments

 1. misio

  Brawo PiS! Ładnie załatwiliście Hetmanową!

  … szkoda tylko że zapomnieliście o mieście

 2. Zmienić Statut MZK i będzie git!!!

 3. Trzeba przyznać, że Pan J. Buda pięknie się prezentuje i ma klasę. Po kilku dniach odejścia z urzędu widać odpoczynek. Proponowana zamiana – to tak jakby „zamienił stryjek siekierkę na kijek”.

 4. Wystarczy dokonać zmiany zapisu w UCHWALE NR X.117.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Oto link:
  https://bip.jastrzebie.pl/uchwala/39905/uchwala-nr-x-117-2014

 5. Zlikwidować MZK i będzie po kłopocie. Czy tym razem zawiadomi Wojewodę Śląskiego, że rada miasta nie podjęła jej projektu uchwały?

 6. Za chwileczkę zmienią się przepisy prawa i pan Buda będzie pełno prawnym przewodniczącym Zarządu MZK – z prawem głosu. Nawet bez prawa głosu jest wartościowy niż ten pierwszy jej zastępca!

 7. Lepszy jest Pan Janusz Buda, nawet bez prawa głosu niż Roman Foksowicz z głosem!!!!

 8. A kto popisał się pod tymi projektami uchwał oprócz „sygnalisty”?

 9. Trzeba mieć coś z głową żeby z tego powodu zwoływać sesję nadzwyczajną. Widać, że Foksowicz miał parcie na stołek i chciał być ważniakiem w MZK. Niestety na marzeniach się skończyło.

 10. Dlaczego Roman Foksowicz nie zrezygnował z Rady Nadzorczej w SM „NOWA” i co miesiąc kasuje dużą dietę? W urzędzie zarabia bardzo dużo więc niech miejsce w radzie nadzorczej odstąpi osobie bardziej kumatej!

 11. Mieszkańcy wolą pana Budę – NA RAZIE – bez głosu niż Foksowicza z głosem!!!

 12. Foksowicz do MZK, to są kpiny!!! Szkoda naszych podatków na jego wypłaty oraz nowego zastępcy Roberta Chojeckiego, syna radnej z PO!!!

Leave a comment