Przyjmowania wniosków o kartę parkingowąw Urzędzie Miasta

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W jastrzębskim Urzędzie Miasta zostanie uruchomiony punkt przyjmowania wniosków o kartę parkingową. Punkt będzie się znajdował w sali obsługi interesanta, stanowisko nr 1.

Punkt będzie czynny w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 do 11.00 oraz od 11.20 do 13.00. Pierwszy dyżur zaplanowano 9 czerwca, a kolejny 23 czerwca.

Następne dyżury odbędą się: 14 i 28 lipca, 11 i 25 sierpnia, 8 i 22 września, 13 i 27 października, 10 i 24 listopada, 8 i 22 grudnia 2015 r.

W tych terminach mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju będą mogli złożyć wnioski o kartę parkingową, a także odebrać ją bez konieczności wyjazdu do Rybnika. Jest to wynik uzgodnień Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z przewodniczącym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku.

Zgodnie obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami. karty parkingowe wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aktualnie mieszkańcy naszego miasta, którzy ubiegają się o kartę parkingową, muszą udawać się do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku. Możliwość złożenia wniosku w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój z pewnością będzie ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, tym bardziej, że złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój. 402 B, tel. 32 47 85 391, w godzinach pracy magistratu.

Szczegółowe informacje na temat uzyskania orzeczenia, legitymacji osoby niepełnosprawnej czy karty parkingowej można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl.

Katarzyna Wołczańska
rzecznik prasowy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
www.jastrzebie.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment