Roboczo u Wojewody Śląskiego

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W dniu dzisiejszym, 07 marca 2018 r. Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak uczestniczył w spotkaniu roboczym u Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka. Spotkanie dotyczyło spraw gospodarczych w mieście Jastrzębiu-Zdroju.
Przedstawiono szereg rozwiązań prawnych dotyczących inwestycji w naszym mieście, a tym samym utworzenia nowych miejśc parcy.
Wojewoda wyraził duże zanteresowanie problemem i chęć udzielenia pomocy.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Ryszard Rakoczy.

Źródło: informacja własna

1 komentarz

  1. Wspaniale Panie Pośle i Panie Ryszardzie! Z Rakoczego wielki fachowiec i praktyk, a Hetmanowa dała Go do MOK-u, żeby pilnował Parku, bo Roman Foksowicz chciał bardzo dużo zarobić!!! Ta pani ma samych anty fachowców i dlatego efektów brak!!!

Leave a comment