Sesja Rady Miasta – transmisja LIVE

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W czwartek, 28 września, odbędzie się XIX sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie XIX Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3.       Przyjęcie protokołów z XIII, XIV, XV i XVI Sesji Rady Miasta.

4.       Zgłaszanie interpelacji.

5.       Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6.       Informacja Prezydenta Miasta.

7.       Informacja Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w II kwartale 2017 roku oraz aktów prawa miejscowego.

 

 

8.       Informacja Prezydenta Miasta o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój w I półroczu 2017 roku.

9.      Spółki z udziałem Miasta.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

11.   Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

12.   Wolne głosy i wnioski.

13.   Zakończenie obrad Sesji.

Brak komentarzy.

Leave a comment