Sprawdź czym oddychamy

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

W naszym mieście działa system monitoringu powietrza pozwalający na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń w 20 punktach.

 

Od 20 października do 20 listopada zaobserwowano przekroczenia normy średniej dobowej (50 mikrogramów na m3) pyłu zawieszonego PM10 na wszystkich punktach pomiarowych:

przy ul. Gajowej – 11 dób, ul. Fredry – 12 dób, ul. Gagarina – 12 dób, ul. Ruchu Oporu – 6 dób, ul. Piastów – 7 dób, ul. Pszczyńskiej – 20 dób, ul. Boża Góra Prawa – 11 dób, ul. Katowickiej – 2 doby, al. J. Piłsudskiego – 13 dób, ul. Szkolnej – 5 dób, ul. Opolskiej – 6 dób, ul. Wielkopolskiej – 3 doby, ul. Staszica – 8 dób, ul. 1 Maja – 6 dób, ul. Czecha – 5 dób, ul. Komuny Paryskiej – 22 doby, ul. Niepodległości – 4 doby, ul. Klubowej – 9 dób, ul. Cieszyńskiej (przy Domu Sołeckim) – 12 dób, ul. Cieszyńskiej (przy PP nr 12) – 8 dób.

 

Największe przekroczenie normy dobowej odnotowano 20 października przy ul. Pszczyńskiej (213 mikrogramów w 1 m3). Analiza wyników pozwala stwierdzić, że zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sposób bezpośredni wpływa na jakość powietrza w najbliższej okolicy. Do przekroczeń norm zanieczyszczeń dochodzi zazwyczaj wówczas, gdy mamy do czynienia z brakiem wiatru – gdy brak jest ruchu powietrza zanieczyszczenia pozostają w pobliżu miejsc emisji.

 

Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej www.atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public, gdzie stan jakości powietrza jest zwizualizowany za pomocą kolorowych uśmiechniętych lub smutnych „minek”.

 

Brak komentarzy.

Leave a comment