Trening systemu alarmowania i ostrzegania

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

12 maja w godz. 6.00 – 19.00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie, którego elementem będzie epizod dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej RP przez statek powietrzny.

Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodne z trasą przelotu podejrzanego statku.

Podczas ćwiczeń odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego uruchomione zostaną syreny alarmowe.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

W ramach ćwiczeń procedurę alarmowania na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój uruchamiać będzie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza.

źródło: jastrzebie.pl

Brak komentarzy.

Leave a comment