Umorzenie zaległości

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Osoby korzystające z gminnego zasobu mieszkaniowego, które z różnych przyczyn nie są w stanie regulować należności, mogą starać się o umorzenie długu. W tym celu należy złożyć wniosek i podpisać stosowne porozumienie.

– Z wnioskiem takim może wystąpić zarówno najemca lokalu mieszkalnego, jak i osoba, która utraciła do niego tytuł prawny i zajmuje go bezumownie. Umorzenie może nastąpić wobec tych osób, które na 31 grudnia 2017 roku posiadały zadłużenie wobec gminy i uznają jego wysokość na dzień zawarcia porozumienia – wyjaśnia Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Wnioski należy złożyć do 31 marca w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości.

Umorzeniu podlegać może kwota uznana przez dłużnika i wskazana w porozumieniu w wysokości do 60% kwoty stanowiącej zaległe zobowiązanie. Osoby składające wniosek do 31 marca mogą skorzystać z umorzenia po dokonaniu wpłaty 40% zaległości jednorazowo lub maksymalnie w sześciu ratach od daty podpisania porozumienia z zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie zapłacona do 30 września.

W przypadku dłużników, którzy spłacają należności z tytułu poprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego, umorzenie nastąpi po spłacie kwoty określonej w porozumieniu. Odsetki naliczone 1 stycznia 2018 r. zostaną umorzone w 100%.

Uchwałę w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne można znaleźć pod adresem:

https://bip.jastrzebie.pl/uchwala/53009/uchwala-nr-xxii-164-2017

1 komentarz

  1. Dostali za darmo mieszkania. NIe płacą czynszu i nie będą musieli płacić. Za darmo korzystają ze wszystkich usług i mediów – woda, gaz i światło. Wszyscy pokrywamy za nich te straty! Prezydent miasta nie powinien robić kolejnego prezentu nierobom posiadającym własne auta i dobry sprzęt w mieszkaniach. Niech sprzątają swoje obejścia!!!

Leave a comment