XV sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

XV sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

W czwartek, 18 października odbędzie się XV sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie XV sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór komisji uchwał i wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miasta.

4. Zgłaszanie interpelacji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.

6. Informacja Prezydenta Miasta.

7. Projekty strategiczne.

8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.

9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie obrad sesji.

 

Komentarze są wyłączone.