Zaniedbany pies trafił do schroniska.

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Dzięki zgłoszeniu mieszkańca i działaniom podjętym przez strażników, wychudzony, zaniedbany pies, został zabrany z terenu prywatnej posesji do schroniska dla zwierząt.

Jeszcze w trakcie trwania ferii zimowych dyżurny SM odebrał telefon od zaniepokojonego mieszkańca, który zwrócił uwagę na złe, jego zdaniem, warunki w jakich trzymany jest pies na jednej z prywatnych posesji. Strażnicy którzy podjęli działania w tej sprawie, zastali w zaniedbanym ogrodzie przypiętego łańcuchem, zapuszczonego, wychudzonego czworonoga, któremu brakowało chociażby stałego dostępu do wody. Jak ustalili mundurowi, na terenie posesji przebywały kolejne trzy psy, co więcej, żaden z nich nie był poddany obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie. Za to wykroczenie właściciel został ukarany mandatem karnym, a zaniedbany pies na podstawie przygotowanej decyzji administracyjnej odebrany i umieszczony w schronisku dla zwierząt. Dodatkowo prowadzone jest odrębne postępowanie karne dotyczące nieprzestrzegania przepisów zawartych w Ustawie o Ochronie Zwierząt.
Warto nadmienić, iż w bieżącym miesiącu strażnicy interweniowali kilkukrotnie w sprawie niewłaściwych warunków trzymania psów. Jak wynika z przeprowadzonych czynności służbowych, w większości przypadków obawy osób zgłaszających nie znajdowały odzwierciedlenia w stanie faktycznym, jednak ważne jest, aby nie pozostawać obojętnym wobec zaniedbań czy aktów przemocy stosowanej wobec czworonożnych przyjaciół, o czym świadczy chociażby powyższy przypadek. Dzięki takiej postawie zwierzęta które rzeczywiście potrzebują pomocy trafiają w ręce osób, które zapewniają im właściwe warunki bytowania.
Osoby zainteresowane przepisami dotyczącymi trzymania zwierząt domowych odsyłamy do tekstu Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, a także Ustawy o Ochronie Zwierząt, gdzie można znaleźć informacje m.in. na temat warunków, jakie muszą spełniać miejsca w których trzymane są psy.

dla zainteresowanych   można pobrać i  zapoznać się z przepisami uchwała

Jastrzębskiej Straży Miejskiej bardzo dziękujemy za profesjonalne działania,  dzięki ich profesjonalnej postawie psem zainteresowały się wolontariuszki z Fundacji Pro Animals – Na Pomoc Zwierzętom. O dalszym losie Lakiego będziemy informować.

Zapraszamy na partnerską stronę Uratuj Psa

Brak komentarzy.

Leave a comment