Bezpłatne badania nie tylko dla seniorów z Jastrzębia!

Program polityki zdrowotnej Ministerswa Zdrowia to zaplanowane, szerokie działania z zakresu opieki zdrowotnej, które są skuteczne, bezpieczne i uzasadnione.

Zawiera on konkretne cele i określa termin, w jakim mają zostać osiągnięte. Są to przede wszystkim:

wykrywanie i zrealizowanie określonych potrzeb zdrowotnych,
poprawa stanu zdrowia określonej grupy docelowej chorych.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą korzystać z szerokiej oferty … z zakresu edukacji zdrowotnejpromocji zdrowia i profilaktyki chorób dla mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój powyżej 60roku życia –„zdrowy senior” oferowane są: 

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka narządu rodnego – wykonawca „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. INFORMACJA I REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 32 47 64 550 lub 32 47 64 555.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu oddechowego – wykonawca: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 2a. INFORMACJA I REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 32 47 16 924.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia – wykonawca „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. INFORMACJA I REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 32 43 48 810.
„Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka prostaty”- wykonawca „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. INFORMACJA I REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 32 43 48 810.

„Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego”- wykonawca „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D. INFORMACJA I REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 32 43 48 810.

Mieszkanki powyżej 40. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych profilaktycznych badań mammograficznych lub USG piersi w ramach programu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi. Program realizuje „MEDICUS 99” Czuczman Spółka Jawna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Dworcowa 1/D, INFORMACJA I REJESTRACJA POD NUMEREM TELEFONU: 32 47 64 550 lub 32 47 64 555. Z programu wykluczone są roczniki objęte programem finansowanym przez NFZ tj. 50-69 lat.

Dla mieszkanek miasta w wieku 50-69 lat dostępny jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (mammografia), finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W ramach etapu podstawowego wykonywana jest mammografia, a w przypadku wystąpienia niepokojących zmian, pacjentka kierowana jest na dalszą, pogłębioną diagnostykę.

W ramach porady lekarskiej na etapie pogłębionej diagnostyki programu lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, czy pacjentce należy wykonać mammografię uzupełniającą i/lub USG piersi, biopsję cienkoigłową bądź gruboigłową.

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego zostają skierowane do dalszej diagnostyki poza programem.

Program profilaktyczny skierowany jest do grupy kobiet najbardziej zagrożonych rakiem piersi – w wieku od 50 do 69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia):

które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii,
otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.
Na bezpłatne badania mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne.

Realizatorem Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (mammografia) w Jastrzębiu-Zdroju jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS 99” Czuczman Sp. J. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Dworcowa 1/D. Placówka realizuje etap podstawowy oraz pogłębiony program. Dodatkowo, funkcjonuje poradnia chorób sutka.

telefon: 32 47 64 550, 32 47 64 555

e-mail: medicus99@medicus99.pl