Interpelacja w sprawie budowy Kanału Śląskiego

Interpelacja w sprawie budowy Kanału Śląskiego

Interpelacja nr 424 
do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie budowy Kanału Śląskiego oraz drogi wodnej D-O-L

Zgłaszający: Grzegorz Matusiak
Data wpływu: 09-12-2019

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z zapowiedziami publikacji w styczniu 2020 r. studium wykonalności dla inwestycji: Budowa Kanału Śląskiego łączącego Odrzańską Drogę Wodną (droga wodna E-30) z Wisłą w Oświęcimiu chciałbym uzyskać kilka informacji w tej sprawie. Z przygotowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy wstępnych wariantów przebiegu Kanału Śląskiego wynika, że droga wodna łącząca rzeki Odrę i Wisłę miałaby swój początek umiejscowiony w okolicach m. Bierawa/lub w drugim wariancie w okolicy m. Kuźnia Raciborska, a kończyłaby się w okolicy Oświęcimia. Orientacyjny przebieg kanału miałby obejmować takie miasta jak Rybnik, Żory, Tychy i Bieruń. Wątpliwości budzi tutaj brak uwzględnienia w projekcie rozwiązań dla Jastrzębia-Zdroju, gdyż potencjalnym beneficjentem tej drogi wodnej zapewne mogłyby być kopalnie węgla kamiennego grupy JSW SA. Projekt kanału w takim rozwiązaniu powinien być uzupełniony – obok kanału zasadniczego – o projekt odnogi w postaci kanału żeglugowego dojazdowego na odcinku Żory–Jastrzębie (na przykład w formie drogi wodnej II klasy technicznej). Przykładem takich rozwiązań w Polsce są obecnie Kanał Gliwicki i Kanał Kędzierzyński. Umożliwiłoby to dogodny alternatywny transport węgla z pokładów znajdujących się w Jastrzębiu-Zdroju. To między innymi tu w bieżącym roku otwarto najmłodszą w Polsce kopalnię węgla kamiennego: Bzie-Dębina. Z kanału korzystać mogłyby również kopalnie wchodzące w skład PGG. Moje wątpliwości budzi również brak uwzględnienia w projekcie żeglowności po rzece Wiśle od m. Kraków w kierunku północnym.

Uważam, że aby budowa kanału była zasadna, musi się on wpisywać w szerszy projekt budowy europejskich i krajowych sieci dróg wodnych śródlądowych. Dlatego uzupełnieniem Odrzańskiej Drogi Wodnej powinna być Wiślańska Droga Wodna jako łącznik pomiędzy drogą wodną E-30 a drogą wodną E-40. Zauważa się tu zbyt ubogą krajową sieć dróg wodnych śródlądowych, raptem trzy europejskie trasy wodne, oraz ich znikome wykorzystanie na tle innych krajów UE. Kanał Śląski mógłby stanowić łącznik dla dróg wodnych w kierunku basenów Morza Bałtyckiego (rz. Odra, rz. Wisła), Morza Czarnego (rz. Odra–Dunaj, rz. Wisła–Bug–Prypeć–Dniepr), Morza Północnego (rz. Odra–Morava–Łaba, rz. Odra–k. Odra–Hawela–k. Hawela–Łaba–rz. Łaba). Istotna byłaby zasadność budowy nowych portów rzecznych oraz hubów transportowych, także w powiązaniu z innymi formami rozwiązań transportowych, np. w połączeniu z koleją czy siecią dróg krajowych. Przykładami takich rozwiązań były propozycje przedstawione w interpelacji 20929 z dnia 16.03.2018 r. przez grupę posłów PiS na czele z ministrem Jerzym Polaczkiem. Inną propozycją była z kolei propozycja budowy Centrum Logistycznego Gorzyczki-Vernovice w ramach inicjatywy Polska 3.0, za którą swego czasu optował Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Dogodnym miejscem lokalizacji głównego hubu dla żeglugi śródlądowej mógłby być również zbiornik Racibórz Dolny.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– Jaki byłby szacowany koszt budowy Kanału Śląskiego?
– W których miastach przewiduje się budowę portów rzecznych na Kanale Śląskim?
– Jakie korzyści dla Polski przewiduje się w analizie ekonomicznej projektu?
– Jakie korzyści dla województwa śląskiego przewiduje się w analizie ekonomicznej projektu?
– Jakie w tym momencie jest zainteresowanie projektem ze strony sektora gospodarczego?
– Jakie jest zainteresowanie rozwojem dróg wodnych E-30 (droga wodna Odra–Dunaj–Łaba) i E-40 ze strony innych krajów: Czech, Białorusi, Ukrainy? Jakie korzyści w ramach takiej współpracy mogłaby zyskać strona polska?
– Jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Komisja Europejska? Czy projekt ten może liczyć na wsparcie UE? W jakim zakresie?
– Czy w dalszej perspektywie istnieją szanse na budowę kanału żeglownego dojazdowego w stronę jastrzębskich kopalni? Jakie mogłyby być potencjalne warianty przebiegu takiego rozwiązania?
– Czy w oparciu o projekt planuje się budowę hubów logistycznych, również w oparciu o inne formy rozwiązań transportowych (np. kolej/wykorzystanie pobliskiej autostrady A1)?
– Jakie byłoby finansowanie projektu (między innymi udział środków zewnętrznych)?
– Jaka byłaby wyporność kanału, jego finalne parametry (szerokość, głębokość, różnice poziomów)?
– Jakie działania są/lub będą podejmowane w celu udrożnienia żeglugi śródlądowej po rzece Wiśle (między innymi problem pogłębienia rzeki, próg rzeczny w okolicy Elektrowni Kozienice)?
– Jakie rozwiązania w zakresie budowli hydrotechnicznych będą zastosowane przy budowie kanału (np. liczba śluz, syfony, akwedukty)?
– Jakie przewiduje się korzyści przeciwpowodziowe w związku z budową kanału?
– Na jakim etapie obecnie znajduje się sprawa budowy drogi wodnej Odra–Dunaj–Łaba? 

sejm.gov.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.