WSPÓLNA AKCJA POLICJI I PKP "BEZPIECZNY PRZEJAZD - SZLABAN NA RYZYKO!"

WSPÓLNA AKCJA POLICJI I PKP "BEZPIECZNY PRZEJAZD - SZLABAN NA RYZYKO!"

Trwa kolejna edycja akcji profilaktycznej Polskich Linii Kolejowych „Bezpieczny przejazd-szlaban na ryzyko”. Głównym celem jest kontrola w rejonie przejazdów oraz informowanie i edukacja uczestników ruchu o niebezpieczeństwach, jakie grożą na przejazdach kolejowych oraz na tzw. dzikich przejściach. Policjanci apelują o zachowanie bezpieczeństwa i rozwagę również w tych miejscach.

Przez nasze miasto przechodzą tylko line kolei towarowej, jednakże jastrzębscy policjanci ruchu drogowego wspierają tą akcję, na tych przejazdach kolejowych także musimy zachować szczególną ostrożność.
Droga hamowania pociągu jest około 13 razy dłuższa niż droga hamowania samochodu. Na osobówkę uderzoną przez pędzący pociąg działają podobne siły jak na aluminiową puszkę potrąconą przez samochód. To pokazuje jakie szanse w zderzeniu z pociągiem ma użytkownik drogi, który lekceważy przepisy.

Nierozważne zachowanie kierujących i pieszych na torowisku kończy się ukaraniem mandatem albo skierowaniem wniosku do sądu. Jednak konsekwencje tego zachowania mogą nieść z sobą jeszcze inne, tragiczne skutki. Dlatego po raz kolejny przypominamy podstawowe zasady i przepisy związane z poruszaniem się w obrębie przejazdów kolejowych.

    Kierujący pojazdem obowiązany jest:

  •     zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
  •     przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
  •     prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
  •     w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

    Kierującemu pojazdem zabrania się:

  •     objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
  •     wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  •     wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
  •     omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

źródło: Policja Jastrzębie

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *