Wspólne ćwiczenia Straży Granicznej i 13 ŚBOT

Wspólne ćwiczenia Straży Granicznej i 13 ŚBOT

Ponad 20. śląskich terytorialsów szkoliło się na terenie powiatu cieszyńskiego wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Wspólne ćwiczenia to kolejny krok do wspólnych działań nie tylko w czasie kryzysu czy wojny, ale i pokoju.

Podczas zajęć terenowo – topograficznych funkcjonariusze SG zapoznali żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej z przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej oraz z zasadami dotyczącymi przeglądu znaków granicznych.
Już niebawem, w ramach prowadzenia wspólnych działań, takie przeglądy będą prowadzić funkcjonariusze SG razem z żołnierzami WOT.

– Szkolenie we współdziałaniu z placówką Straży Granicznej w Bielsku – Białej pozwoli żołnierzom bardzo dokładnie poznać teren przyszłych działań oraz pozwoli
w przyszłości wspierać Straż Graniczną –
powiedział dowódca 133. batalionu
w Cieszynie, ppłk Sławomir Kożuch.

Wspólne szkolenie było również okazją do zapoznania się z wyposażeniem
i sprzętem używanym przez obie służby oraz do wymiany doświadczeń, które niewątpliwie będą miały wpływ na prowadzenie dalszej owocnej współpracy.

– W ćwiczeniach wykorzystano samochody terenowe oraz quady, które ze względu
na zróżnicowane ukształtowanie terenów przygranicznych są niezbędne do tego, aby dotrzeć w trudno dostępne rejony przebiegu granicy państwa
– podkreśla mjr SG Katarzyna Walczak, rzecznik prasowy Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Prowadzenie szkoleń Straży Granicznej z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej to jeden z punktów porozumienia podpisanego w czerwcu tego roku pomiędzy Komendantem Śląskiego Oddziału Straży Granicznej a Dowódcą
13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Porozumienie zakłada m.in. współpracę kadry instruktorskiej oraz specjalistów, wzajemne korzystanie z infrastruktury szkoleniowej oraz wzajemne przekazywanie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach istotnych z punktu widzenia Straży Granicznej i 13. Śląskiej Brygady. 

Podstawą porozumienia na szczeblu regionalnym jest umowa, zawarta
we wrześniu 2018 roku na szczeblu komendanta głównego Straży Granicznej
i dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Porozumienie to zakłada współdziałanie formacji – wymianę informacji, udzielanie specjalistycznego wsparcia technicznego, wzajemne świadczenie usług logistycznych oraz wymianę doświadczeń.

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.