Apel Sztabu Kryzysowego JSW: Po pracy zostań w domu. Bezwzględnie podporządkuj się decyzjom kierownictwa kopalń i Sztabu Kryzysowego JSW.

Apel Sztabu Kryzysowego JSW: Po pracy zostań w domu. Bezwzględnie podporządkuj się decyzjom kierownictwa kopalń i Sztabu Kryzysowego JSW.

Trwają badania przesiewowe na obecność koronowirusa wśród pracowników kopalni Pniówek. Osoby kierowane na badania powinny bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przekazywanym przez kierownictwo kopalni. Zarząd oraz Sztab Kryzysowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej…