PODSUMOWANIE WEEKENDU

PODSUMOWANIE WEEKENDU

W miniony weekend policjanci zrealizowali 89 interwencji. Dotyczyły one m.in. naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych, kradzieży mienia czy zakłócania ciszy nocnej. Jastrzębscy policjanci, dbając o…