O autorze: Adam Wiśniewski

Najnowsze wpisy dodane przez Adam Wiśniewski

Tenis stołowy Coraz lepsza gra i wyniki młodych pingpongistów JKTS-u.

  Bardzo dobra postawa młodzieży Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego, w taki oto sposób powinien zaczynać się każdy artykuł. W powyższym sformułowaniu nie ma ani kszty przesady. Solidna praca połączona z nauką w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju unaocznia nam, jak dobrym posunięciem było wejście tenisa stołowego do Zespołu Szkół prowadzonych przez Dyrektora Zbigniewa Miłosia. Młodzi zawodnicy naszego klubu dają ostro popalić zawodniczkom i zawodnikom pozostałych klubów całego Śląska. Ale po kolei. 1 Grand Prix Polski Młodzików rozegrany został w Krakowie. Dwaj nasi zawodnicy Bartek Skórko i Maciej Domin przez turniej szli jak burza. Ostatecznie Bartek zajął bardzo dobre 10 miejsce, a Maciek uplasował się na równie dobrym 16-tym miejscu na 123 startujących zawodników. 2 Grand Prix Polski Młodzików odbył się w Bilczy koło Kielc. Reprezentowani tam byliśmy przez 12-to latków Bartłomieja Skórko i Macieja Domin. Nasi zawodnicy fazę grupową przeszli jak burza. W turnieju głównym lepiej powiodło się Bartkowi, który po wielu pojedynkach uplasował się na 14-tym miejscu w Polsce,...
Czytaj dalej

Kolejne złoto zawodniczek z Jastrzębia

 
 
28 grudnia zawodniczki Akademii Młodego Siatkarza oraz Jastrzębskiego Klubu Siatkarskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego wzięły udział w ogólnopolskim turnieju mini piłki siatkowej w Komprachcicach koło Opola. W turnieju rywalizowały trzy drużyny z Jastrzębia, które zajęły w klasyfikacji końcowej I , V oraz XV miejsce. W całej rywalizacji  wzięło udział 16 drużyn z Polski. 
Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce JKS SMS AMS Jastrzębie
II miejsce MMKS Kłodzko
III miejsce Niepołomice
V miejsce JKS SMS AMS Jastrzębie II  
XV miejsce JKS SMS AMS Jastrzębie III  
 
Zawodniczki : Mieńkowska Agnieszka, Arciszewska Ewelina , Wyleżoł Joanna, Tymińska Weronika , Olszowska Zuzanna, Szymczak Patrycja , Piich Zuzanna
 
Trenerzy Marta Nosal, Artur Olszowski
  Czytaj dalej

Rekompensaty za węgiel wypłacone

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej dobiega końca proces wypłaty świadczeń rekompensacyjnych z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Począwszy do 15. do 29. grudnia 2017 roku JSW dokonała 35 382 przelewy. Spośród wszystkich osób, które złożyły stosowne wnioski w zakładach JSW, prawie 4,5 tysiąca nie spełniało zapisów ustawy i odmówiono im wypłaty świadczenia rekompensacyjnego. JSW spodziewa się jeszcze przekazania niewielkiej ilości wniosków, które zostały złożone w innych zakładach niż zakłady Spółki. Gdy tylko wnioski wpłyną do JSW, zostaną natychmiast zweryfikowane. Osobom, które otrzymały pisemną odmowę przyznania rekompensaty, zgodnie z art. 5 ust. 10 Ustawy z 12 października 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przysługuje prawo do złożenia odwołania od odmowy do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy....
Czytaj dalej

Oddział Pediatryczny WSS nr 2 ciąg dalszy

Jak zapowiadaliśmy nie zaniechaliśmy działań w sprawie opieki pediatrycznej w Jastrzębiu-Zdroju. Poniżej publikujemy pismo w sprawie  zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.   Wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Jastrzębie-Zdrój, 28-12-2017 r. Szanowny Pan Łukasz KASZA Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) niżej podpisana grupa radnych wnosi o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie: trudnej sytuacji Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. I. Krasickiego 21 Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków. 3. Informacja Marszałka Województwa Śląskiego – przedstawiciela organu właścicielskiego nt. trudnej sytuacji na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 21. 4. Informacja Dyrektora WSS nr 2 nt. sytuacji Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 21 5. Informacja Prezydenta Miasta ws. Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 6. Wystąpienia zaproszonych...
Czytaj dalej

Nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dom Nauki i Rehabilitacji oraz Zakład Aktywności Zawodowej mają nowe pojazdy do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zostały one zakupione w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D na podstawie umów zawartych między PFRON a Miastem Jastrzębie-Zdrój.

Autobus, który trafił do DNiR-u, posiada 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Został zakupiony w celu likwidacji barier transportowych oraz zwiększenia szans na pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Autobus kosztował 286 590 zł.

Celem zakupu busa dla Zakładu Aktywności Zawodowej jest transport niepełnosprawnych pracowników placówki. Służy on do przewozu 9 osób niepełnosprawnych, z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Koszt zakupu busa wyniósł ponad 129 tys. zł.

 

Fot. Aneta Czarnocka-Kanik

...
Czytaj dalej