„Biała wstążka” przeciw przemocy

Po raz czwarty w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzona zostanie kampania społeczna ,,Biała Wstążka”. Akcja potrwa od 25 do 30 listopada.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Program kampanii przedstawia się następująco:

25 listopada

godz. 10.00 – inauguracja IV edycji Kampanii ,,Biała Wstążka” – Urząd Miasta, ogłoszenie wyników konkursu, występ finalistów konkursu „Kocham, szanuję. Koniec tematu!”.

godz. 10.00 – 12.00 – przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet, kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy.

26 listopada

godz. 10.00 – 13.00 – dyżur informacyjny dla społeczności lokalnej – kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej – Sąd Rejonowy pokoje nr 141 i 25.

Spotkanie edukacyjne dotyczące tematu przemocy w rodzinie prowadzone w jastrzębskich szkołach przez pedagogów szkolnych.

27 listopada

godz. 9.00 – 12.00 – Ośrodek Pomocy Społecznej sala nr 25 – porady, konsultacje, wsparcie dla społeczności lokalnej –dyżur pełnić będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

godz. 10.00 – 12.00 – przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet, kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy.

Spotkanie edukacyjne dotyczące tematu przemocy w rodzinie prowadzone w jastrzębskich szkołach prowadzone przez pedagogów szkolnych.

28 listopada

godz. 10.00 – 12.00 – Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – oprowadzenie po sądzie, pokazanie „Niebieskiego Pokoju”, pogadanka na temat przesłuchania nieletniego przez sędzię dla uczniów klasy szkoły podstawowej.

godz. 16.00 – 18.00 – porady specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Klubie Seniora przy ul. Mazowieckiej 10 z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji i Ośrodka Pomocy Społecznej.

29 listopada

godz. 11.00 – 14.00 – spotkanie pracowników socjalnych z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji – przedstawienie przez przedstawicieli KMP „Mapy zagrożeń”, przekazanie informacji na temat dot. cyberprzemocy – Ośrodek Pomocy Społecznej, sala 25

30 listopada

godz. 13.00 – Mecz GKS Jastrzębie – Stomil Olsztyn. Promowanie kampanii poprzez przypinanie białych wstążek zawodnikom klubu GKS Jastrzębie – Stadion Miejski.

źródło:jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.