Co z tą koleją?

Co z tą koleją?

W Jastrzębiu odbyły się konsultacje z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego.

3 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami CPK. Jest to pierwszy etap konsultacji związanych z przebiegiem tras KDP (kolei dużych prędkości) związanych z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli CPK, pod koniec tego roku lub na początku przyszłego odbędą się otwarte – czyli dostępne dla wszystkich mieszkańców Jastrzębia-Zdroju – spotkania dotyczące proponowanych przebiegów tras kolejowych. Na ich podstawie nastąpi kolejna weryfikacja dotychczasowych wariantów przebiegu linii kolejowych. Ostatni element opracowania tras to strategiczna ocena odziaływania na środowisko.

Obecnie zaprojektowanych jest kilka wariantów przebiegu linii kolejowych przez Jastrzębie-Zdrój i gminy sąsiednie.  Żadna z tras nie jest linią ostateczną i zatwierdzoną do budowy. Inaczej ujmując nie istnieje wariant ustalonego przebiegu linii KDP przez Jastrzębie-Zdrój. Proponowane przez CPK korytarze są jedynie ogólnymi wizualizacjami wstępnymi zakładanego połączenia, podlegającymi cały czas konsultacjom ze względu na kwestie społeczne, własnościowe, techniczne i środowiskowe.

Proces konsultacyjny ma służyć zawężeniu ilości przebiegów do 3 i dopiero wówczas zostanie przeprowadzona inwentaryzacja środowiskowa. Dopiero po jej opracowaniu będzie przygotowana ostateczna lokalizacja przebiegu linii kolejowej uwzględniająca również, zgodnie z zapewnieniami CPK, wszystkie zgłoszone przez mieszkańców i samorządowców uwagi i sugestie.

Ostateczny przebieg będzie uwzględniał także potencjał przewozowy danego obszaru czyli liczbę nowych pasażerów korzystających z kolei. 

Dodatkowo zostaną wzięte pod uwagę  uwarunkowania środowiskowe (parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody itp.), uwarunkowania terenu (istniejąca zabudowa mieszkaniowa, sieć drogowa, kolejowa, sieci przesyłowe), różnice w ukształtowaniu terenu, lokalizacja zabytków, strefy ochrony ujęć wody podziemnej i powierzchniowej, lokalizacja złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych oraz szkód górniczych, lokalizacja terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami i ruchami masowymi ziemi.

źródło: www.jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *