CZY WIESZ, ŻE?

Czy wiesz, że istnieją różne sposoby powiadomienia o przestępstwie?

Jeżeli z różnych powodów nie możesz udać się do jednostki Policji, by zawiadomić o przestępstwie, możesz to zrobić w formie pisemnej. Należy pamiętać, aby w sposób wyczerpujący opisać okoliczności popełnienia przestępstwa i następnie doręczyć je osobiście lub przesłać na adres jednostki Policji lub Prokuratury. Pamiętaj, że możesz być później wezwany przez organ prowadzący sprawę celem złożenia zeznań w charakterze świadka. Pisemne zawiadomienie powinno zawierać:

– nazwę organu, do którego jest skierowane;

– imię, nazwisko i adres do korespondencji autora;

– datę i podpis składającego zawiadomienie;

– opis sprawy zawierający jak najwięcej informacji na temat przestępstwa, które zgłaszasz, w tym następujące informacje nazywane przez policjantów „złotymi pytaniami”, dlatego że niezwykle pomocne:

  • Co się wydarzyło?
  • Gdzie miało miejsce zdarzenie?
  • Kiedy doszło do przestępstwa i jak długo trwało?
  • W jaki sposób popełniono przestępstwo i jakimi środkami (narzędzia, środki techniczne, dokumenty)?
  • Dlaczego popełniono przestępstwo (jeśli posiadasz taką wiedzę)?
  • Kto jest pokrzywdzonym, kto był świadkiem zdarzenia, kto jest sprawcą?

Zawiadomienie możesz wysłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną (zeskanowany, podpisany dokument) na adres jednostki Policji lub Prokuratury.

źródło: policja Jastrzębie

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *