„Biała Wstążka” przeciw przemocy

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Po raz trzeci w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadzona zostanie kampania społeczna „Biała Wstążka”. Akcja potrwa od 26 do 30 listopada.

Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

 

Program kampanii przedstawia się następująco:

26 listopada

godz. 10.00 – 11.00 – inauguracja III edycji kampanii ,,Biała Wstążka” – Urząd Miasta

godz. 10.00 – 12.00 – przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet, kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy

godz. 12.00 – 13.00 – spotkanie z młodzieżą jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych – Urząd Miasta – rozmowa na temat procedury ,,Niebieskiej Karty”, zjawiska przemocy w rodzinie oraz procedury interwencyjnej – panel dyskusyjny

godz. 7.30 – 15.30 – termin nadsyłania prac do Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach konkursu plastycznego pt.: ,,Świat bez przemocy wobec kobiet’’ organizowanego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych

 

27 listopada

godz. 10.00 – 13.00 – dyżur informacyjny dla społeczności lokalnej – kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej  – Sąd Rejonowy pokój nr 141 i nr 25

godz. 16.00 – Ośrodek Pomocy Społecznej sala nr 25 – zajęcia edukacyjne wspierające umiejętności wychowawcze w ,,Szkole dla Rodziców” –dyskusja w trakcie zajęć dotycząca przemocy wobec kobiet

godz. 18.00 – lodowisko Jastor – mecz JKH GKS Jastrzębie z KH Energa Toruń – promowanie przesłania kampanii poprzez przypinanie kibicom białych wstążek

 

28 listopada

godz. 9.00 – 15.00 – Ośrodek Pomocy Społecznej sala nr 25 – porady, konsultacje, wsparcie dla społeczności lokalnej –dyżur pełnić będą członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

godz. 10.00 – 12.00 – przypinanie białych wstążek mężczyznom jako symbolu sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej wobec kobiet, kolportaż ulotek skierowanych do osób doświadczających przemocy

godz. 16.00 – 18.00 – porady specjalistyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Klubie Seniora przy ul. Mazowieckiej 10

 

29 listopada

godz. 10.00 – 13.00 – rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt.: ,,Świat bez przemocy wobec kobiet” w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

godz. 13.30 – 15.00 – Ośrodek Pomocy Społecznej sala nr 25 – spotkanie pracowników socjalnych z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji – panel dyskusyjny – Razem w procedurze ,,Niebieskie Karty”

 

30 listopada

godz. 9.00 – 10.00 – podsumowanie kampanii „Biała Wstążka” – Urząd Miasta

Komentarze są wyłączone.