Integracja sensoryczna

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Integracja sensoryczna – to odbiór, organizowanie, interpretacja i przetwarzanie bodźców zmysłowych napływających do układu nerwowego przez zmysły. Efektem integracji jest adekwatne zachowanie w danej sytuacji. To inaczej integracja zmysło

Integracja Sensoryczna i funkcjonowanie dziecka w świecie zmysłów.

CZĘŚĆ I

1. Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna – to odbiór, organizowanie, interpretacja i przetwarzanie bodźców zmysłowych napływających do układu nerwowego przez zmysły. Efektem integracji jest adekwatne zachowanie w danej sytuacji. To inaczej integracja zmysłowa.

Integracja pozwala segregować, porządkować i składać razem pojedyncze bodźce w pełne funkcje mózgu.

2. W integrację sensoryczną zaangażowane są wszystkie zmysły człowieka!!

Są to: zmysł smaku, zmysł węchu, zmysł słuchu, zmysł wzroku, zmysł dotyku, układ czucia głębokiego (propriocepcja) i układ przedsionkowy (równowagi).

3. Jest dobrze gdy……

– Wraz z rozwojem dziecka procesy integracji sensorycznej rozwijają się i doskonalą w sposób naturalny i automatyczny.

– Proces ten przebiega przez okres pierwszych kilku lat życia dziecka , do około 7- 8 r. ż.

– Naturalnym wynikiem tych procesów jest efektywne działanie, np. potrafi posmarować kromkę chleba masłem czy zawiązać buty.

4. Jest źle, gdy………?

Gdy proces integracji sensorycznej ulega zaburzeniu, możemy zauważyć wiele problemów w uczeniu się, rozwoju motorycznym lub w zachowaniu.

Nie u wszystkich dzieci przyczyną problemów w nauce, rozwoju lub zachowaniu jest zaburzona integracja sensoryczna!!!!

Można jednak wskazać pewne objawy sugerujące dysfunkcje SI.

I. Zmysł dotyku

Wpływa na poznawanie swojego ciała, przedmiotów, rozwój emocjonalny, różnicowanie bodźców dotykowych również bez użycia wzroku, umiejętności szkolne.

NADREAKTYWNOŚĆ DOTYKOWA (nadwrażliwość na dotyk)

– dziecko unika dotyku, ma niechęć do niektórych ubrań, materiałów, metek, substancji lepkich, sypkich

– lęk przed wodą, wiatrem, czesaniem włosów, myciem zębów, zmianami temperatur, lęk przed pobrudzeniem, chodzenie na palcach, by uniknąć kontaktu z podłożem

– obserwuje otoczenie, unika zabaw w grupie

II. Układ przedsionkowy

Układ przedsionkowy, czyli zmysł równowagi, mieści się w uchu wewnętrznym. Wpływa na napięcie mięśniowe, ruchy gałek ocznych, utrzymanie właściwej postawy ciała.

NADREAKTYWNOŚĆ ( nietolerancja na ruch i niepewność grawitacyjna)

– dziecko nie lubi zajęć na placu zabaw, porusza się powoli, wygląda na maminsynka

– obawia się upadku, boi się wysokości,

– w celu samoobrony próbuje manipulować innymi

– wchodząc i schodząc ze schodów kurczowo trzyma się poręczy

– męczliwość, zaburzenia posturalne

– ma słabą znajomość swojego ciała

Dzieci z dysfunkcją przedsionkową mogą:

– mieć niskie poczucie własnej wartości

– łatwo popadać we frustracje

– mieć trudności ze zrozumieniem , organizowaniem i wykonaniem czynności (np. wykonanie pracy plastycznej, technicznej)

– mieć trudności z nawiązaniem koleżeńskich relacji

– łatwo się irytować

III. Układ propioceptywny( czucia głębokiego)

Układ ten korzysta z danych dostarczanych przez mięśnie i stawy, by informować mózg o pozycji ciała. Dzięki niemu możemy stać bez przewracania się, używać długopisu lub kozłować piłką.

NADREAKTYWNOŚĆ (dziecko nadwrażliwe na bodźce)

– unika rozciągania mięśni, woli bezruch

– może nie mieć świadomości swojego ciała i być sztywne, napięte i nieskoordynowane,

– nie lubi podskakiwać

– wybrzydza jedzenie, bo niektóre pokarmy wymagają silnego gryzienia

IV. Zmysł wzroku

Zmysł ten umożliwia identyfikowanie obrazu, przewidywanie tego, co nas czeka i przygotowanie się na reakcję. Zmysł wzroku rozwija się stopniowo, bo w miarę dorastania, uczymy się rozumieć to co widzimy. (zmysł wzroku – rozwijany // wzrok jest wrodzony!)

NADREAKTYWNOŚĆ (obronność wzrokowa)

– dziecko odwraca wzrok od nagłego, jaskrawego czy migoczącego światła,

– niepokojące są karuzele, zabiegani ludzie w zatłoczonym miejscu, korytarze szkolne

– może uchylać się przed piłką zmierzającą w jego kierunku

Dziecko, które ma problem z umiejętnościami wzrokowymi może:

– mieć trudności z przenoszeniem spojrzenia z jednego obiektu na drugi, np. z tablicy do zeszytu i robić błędy w przepisywaniu

– często gubić się w czytanym tekście, czytać kilka razy te same słowa lub linijki, omijać cyfry

– mieć trudności z oceną odległości między obiektami

– pisać z błędami

– nie pamiętać co robiło wcześniej

– mieć krótki czas uwagi

– mieć zaburzoną koordynację oko-ręka, potrzebną do wykonania prac plastycznych, pisania

– mieć trudności z ćwiczeniami rytmicznymi

V. Zmysł słuchu

Ucho pełni podwójną funkcję – zmysłu słuchu i równowagi.

Odpowiada za różnicowanie dźwięków oraz ich analizę i syntezę.

NADREAKTYWNOŚĆ (obronność słuchowa)

– dziecko jest czujne i słyszy każdy dźwięk co powoduje , że szybko się rozprasza

– ćwierkanie ptaków czy szelest liści drażni błonę bębenkową

– zasłania uszy rękami, poduszkami, słuchawkami ochronnymi

– ciągle martwi się, że usłyszy jakiś głośny dźwięk

Dziecko mające problem z dyskryminacją słuchową może:

– mieć trudności z rozpoznawaniem dźwięku

– mieć trudności z przypominaniem, zapamiętaniem i powtarzaniem

– nie rozumieć dowcipów, haseł do krzyżówek, rozmów, poleceń matematycznych

– mieć słabe wyczucie rytmu i czasu podczas klaskania

– mieć problem w uczeniu się języków obcych

– być słabe z ortografii

– mieć ubogie słownictwo

– fałszować podczas śpiewania

VI. Zmysł węchu

Zmysł węchu jest czuły i wrażliwy. Przez ten zmysł bodźce docierają najszybciej.

Zmysł ten wiąże się z postrzeganiem, mową i koncentracją uwagi.

NADREAKTYWNOŚĆ

– dziecko czuje zapachy tam, gdzie inni nie czują

– odczuwa zapachy nieprzyjemne tam, gdzie ich nie ma

– opór przed jedzeniem

– opór przed czynnościami fizjologicznymi

– zatykanie nosa

– nadwrażliwość na perfumy

VII. Zmysł smaku

Zmysł smaku , podobnie jak węchu, przystosowany jest do odbierania bodźców chemicznych. Kubki smakowe są receptorami reagującymi na smak.

NADREAKTYWNOŚĆ smakowa

– dziecko dławi się podczas jedzenia

– odmawia jedzenia

– wybrzydza

Uwaga!!!

Przygryza wargi, policzki.

Wrażenie, jakby nigdy nie było głodne.

Lista objawów (wg V. Mass) towarzyszących dzieciom z trudnościami w uczeniu się:

– wolniejszy rozwój fizyczny

– trudności z utrzymaniem równowagi

– obniżone napięcie mięśniowe

– brzydkie pismo, zły chwyt ołówka, niechęć do rysowania

– zła postawa podczas pisania i czytania

– trudności z rozpoznaniem stron lewa-prawa

  • trudności w wykonaniu kilku poleceń jednocześnie

Przedstawiłam objawy w przypadku nadreaktywności, czyli nadwrażliwości działania zmysłów. Są też objawy odwrotne, tj. podreaktywności, czyli poszukiwania bodźców. O tym jednak w kolejnym artykule.

Agata Żmudzińska

Prywatna Praktyka Logopedyczna

Brak komentarzy.

Leave a comment