Mieszkańcy zdecydowali

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Jastrzębianie zdecydowali na co wydane mają być pieniądze w 2019 roku. Podzielono 1,5 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego.

Wśród zaproponowanych zdań, które będą realizowane, znalazły się m.in. siłownia zewnętrzna, plac zabaw, street workout, zakup odświeżaczy powietrza, budowa oświetlenia czy remont chodnika.

Zobacz  pełną listę zadań zakwalifikowanych do realizacji-kliknij

Przypomnijmy, propozycje zadań można było zgłaszać do Urzędu Miasta od 1 marca do 15 kwietnia. Mógł to uczynić każdy mieszkaniec osiedla lub sołectwa, który w danym roku kalendarzowym ukończył co najmniej 16 lat. Propozycja zadania musiała być poparta pisemnie przez co najmniej 15 mieszkańców osiedla lub sołectwa. Następnie wnioski były weryfikowane. Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń urzędu oraz przekazana zarządom osiedli i sołtysom do 22 maja. W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbywały się głosowania.

Komentarze są wyłączone.