Nad nowelizacją ustawy OZE pracuje sejmowa podkomisja

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Projekt nowelizacji ustawy o OZE został skierowany do podkomisji

Sejmowa Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa zakończyła pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz niektórych innych ustaw i powołała podkomisję do dalszych prac nad projektem.

W składzie podkomisji znalazło się 11 członków Komisji.

Na początku marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw.

Projekt obejmuje nowelizację trzech ustaw: o odnawialnych źródłach energii, o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz Prawo budowlane (w przypadku dwóch ostatnich zmiany dotyczą zasad budowy i opodatkowania farm wiatrowych).

Według Ministerstwa Energii, zawarte w nowelizacji rozwiązania mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców działających w obszarze energetyki odnawialnej oraz zapewnić harmonizację polskich regulacji z unijnymi dotyczącymi pomocy publicznej, określonymi w „Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014-2020”. Ich zadaniem jest też usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, prawnych i redakcyjnych w różnych obszarach obecnej ustawy.

  

Źródło: money.pl  foto: Grzegorz Matusiak

1 komentarz

  1. Piotr Zapendzki

    Mam wrażenie jakby to forum forowało PiS. To niedobrze. Bo w opisie jest wyraźny „dialog społeczny” . Co to za dialog jeśli pokazywana jest tylko jedna partia. Dlaczego nie piszecie o innych partiach i działaczach samorządowych. Wtedy byłby rzeczywisty dialog społeczny.

Leave a comment