NFZ w Jastrzębiu-Zdroju

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Z inicjatywy Przewodniczącego Miasta Łukasza Kaszy i poparcia posłów Grzegorza Matusiaka, Teresy Glenc, Grzegorza Janika, Czesława Sobierajskiego i senatora Wojciecha Piechy oraz zainteresowania współpracą Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, uruchomione zostają dwa stanowiska dyżuru do wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i danych dostępowych Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Dyżur pełnić będą przedstawiciele NFZ 19 marca 2018 (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00 w Biurze Poselskim Posła Grzegorza Matusiaka, przy ul. Mazowieckiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Zintegrowany Informator Pacjenta to ogólnopolski serwis udostępniający w bezpieczny sposób online zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Aby uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, wystarczy przyjść do mobilnego stanowiska ZIP z ważnym dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem). Po otrzymaniu danych dostępowych w mobilnym punkcie ZIP (identyfikator użytkownika
oraz tymczasowe hasło), można już w pełni korzystać z serwisu
zip.nfz.gov.pl. Ponadto, rodzice lub opiekunowie zgłaszający dziecko
do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych
dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Zarówno
rejestracja jak i korzystanie ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta
są bezpłatne.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument potwierdzający prawo osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy tych krajów. EKUZ uprawnia do otrzymania świadczeń medycznych niezbędnych podczas pobytu czasowego. EKUZ będą mogły uzyskać osoby uprawnione po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości i wypełnieniu wniosku. W przypadku dzieci w wieku powyżej
18 r.ż. zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie
rodziny – należy okazać ważną legitymację ucznia/studenta.

Źródło:
rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach

3 comments

  1. minister

    i to są konkretne sprawy załatwione przez posła Grzegorza Matusiaka -odpada jazda do Rybnika

  2. Superowo Szanowni Państwo i bardzo dziękujemy.

  3. Wielkie dzięki i szacunek dla Pana Posła Matusiaka, że działa dla dobra Miasta i Jego Mieszkańców.

Leave a comment