Rozmowy o NFZ

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Łukasza Kaszy i poparcia tej inicjatywy przez Posła na Sejm RP Grzegorza Matusiaka doszło do spotkania z Naczelnikiem Wydziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Markiem Augustynem.

Rozmowy miały na celu zapoznania się z możliwością utworzenia w naszym mieście oddziału NFZ. Zarówno Przewodniczący Rady Miasta jak i Poseł przedstawiali swoje argumenty przemawiające za utworzeniem takiego oddziały.

Powstanie tej instytucji w naszym mieście rozwiąże problem wielu naszym mieszkańcom a także mieszkańcom gmin ościennych: Pawłowic, Mszany, Żor i całego powiatu wodzisławskiego. Obecnie siedziba NFZ mieści się w Rybniku i dla wielu potrzebujących załatwienia jakiejś sprawy w NFZ jest  kłopotliwe z uwagi na odległość, szczególnie dla osób w podeszłym wieku. Podczas spotkanie przeanalizowano kilka miejsc, w których ewentualnie mieściłaby się siedziba NFZ m.in. wzięto pod uwagę szpital i jakieś miejsce w centrum miasta.

Miejmy nadzieję, że zapoczątkowane 31 stycznia 2018 r.  rozmowy znajdą w niedługim czasie pozytywne rozwiązanie.

Brak komentarzy.

Leave a comment