Dotacje na rozwój sportu

Dotacje na rozwój sportu

Można składać wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu finansowania rozwoju sportu na 2020 r.

O dotację, która jest formą realizacji celu publicznego, może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie miasta prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, hokej na lodzie, tenis stołowy i judo.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,

2) zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników,

3) kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach,

4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów,

6) stypendium wypłacane w kwocie netto, z zastrzeżeniem, że klub zabezpieczy środki finansowe na wypłatę pochodnych od kwoty brutto.

Realizacja zadania rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2020 r. i zakończy nie później niż 31 grudnia 2020 r.

Wnioski można składać do 15 listopada 2019 r. w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60 – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta (pok.204A –  tel. 32 4785117, pok. 206A – tel. 32 4785335).

źródło:jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.