Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne

Wszyscy wyborcy, którzy ujęci są w spisie wyborców Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony:

 • do dnia 16 czerwca 2020 r. – przez wszystkich wyborców;
 • do dnia 23 czerwca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);
 • do dnia 26 czerwca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyło również ponownego głosowania (tzw. II tura).

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie – osobiście przez wyborcę w tutejszym Urzędzie, I piętro: pokój 157B – budynek B,
 • lub pokój 105A oraz 114A – budynek A,  w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – środa 7:30-15:30; czwartek 7:30-17:00; piątek 7:30-14:00),
 • elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP,
 • papierowo – poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia do urny znajdującej się pod tutejszym Urzędem.

Kontakt telefoniczny: (32) 47-85-243, (32) 47-85-250, (32) 47-85-220

UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem telefonicznym. Przez ustne zgłoszenie należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w Urzędzie Miasta. Nie ma prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego.

Podobnie, nie ma możliwości dokonania zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zgłoszenia w formie elektronicznej można dokonać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do pobrania:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego,

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

 • w zakładach leczniczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
 • a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

 1. koperta zwrotna;
 2. karta do głosowania;
 3. koperta na kartę do głosowania;
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 5. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 6. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

Jak przebiega głosowanie korespondencyjne?

 1. Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do jego uzupełnienia (może to zrobić elektronicznie lub telefonicznie).
 2. Do wyborcy, który wskazał w zgłoszeniu adres dostarczenia pakietu, pakiet dostarcza Poczta Polska lub pracownik Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
 3. Wyborca który zadeklarował w zgłoszeniu chęć osobistego odbioru pakietu może go odebrać w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60. Informacja o przygotowaniu pakietu do odbioru zostanie przekazana wyborcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Koperta zwrotna zaadresowana do Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców może zostać:
  – wrzucona do skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) do piątku 26 czerwca br.,
  – dostarczona do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do piątku 26 czerwca br.
  – dostarczona w dniu wyborów do Obwodowej Komisji Wyborczej, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców
 5. W dniu głosowania pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój dostarczą do właściwych Obwodowych Komisji Wyborczych koperty zwrotne odebrane od wyborców.

źródło: jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *