Jak zagłosować korespondencyjnie?

Jak zagłosować korespondencyjnie?

26 czerwca mija termin zwrotu wypełnionych pakietów wyborczych. Jak prawidłowo oddać głos w formie korespondencyjnej?

Jak wygląda pakiet wyborczy?

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 • koperta zwrotna z oznaczeniem „PRZESYŁKA WYBORCZA” i informacją o zwolnieniu z opłaty pocztowej,
 • karta do głosowania,
 • koperta na kartę do głosowania z oznaczeniem „KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA”,
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

Jak należy prawidłowo oddać głos?

W celu oddania ważnego głosu w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. należy:

 • oddać głos na kracie do głosowania w sposób określony w informacji znajdującej się na karcie do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „X” są co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu;
 • umieścić kartę do głosowania w kopercie oznaczonej „KOPERTA NA KARTĘ DO GŁOSOWANIA” i kopertę tę zakleić. Nie zaklejenie koperty na kartę do głosowania spowoduje, że karta w niej się znajdująca zostanie uznana za nieważną i nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania. Do koperty na kartę do głosowania nie wkłada się Oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
 • wypełnić Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, na którym należy:
  • czytelnie wpisać imię i nazwisko;
  • czytelnie wpisać numer PESEL;
  • własnoręcznie podpisać się.
 • zaklejoną kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione Oświadczenie należy włożyć do koperty zwrotnej oznaczonej „PRZESYŁKA WYBORCZA” i ją zakleić. Niewłożenie Oświadczenia do koperty zwrotnej, niepełne wypełnienie go, nieczytelne wpisanie danych lub niepodpisanie Oświadczenia, spowoduje, że karta do głosowania zostanie uznana za nieważną i nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.

Gdzie i kiedy dostarczyć kopertę zwrotną z oddanym głosem?

Kopertę zwrotną z oddanym głosem można wrzucić do nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej, tzw. czerwonej skrzynki, na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla Twojego spisu wyborców. Taką skrzynkę pocztową, w dogodny dla Ciebie miejscu, możesz znaleźć dzięki wyszukiwarce skrzynek pocztowych, która dostępna jest tutaj. Można także zanieść kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy. Możesz zanieść ją osobiście bądź poprosić o to inną osobę. Jednak należy zrobić to najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

Można także w dniu wyborów, tj. 28 czerwca 2020 r. samemu bądź przy pomocy innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

W przypadku osób niepełnosprawnych bądź osób objętych kwarantanną, izolacją bądź izolacją domową istnieje możliwość oddania głosu od razu podczas odbioru pakietu wyborczego przez Wyborcę. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał przed drzwiami na oddanie głosu przez Wyborcę oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych z oddanym głosem.

Jak mogą głosować osoby objęte kwarantanną?

Wyborcy, którzy zostali objęci kwarantanną po 23 czerwca wciąż jeszcze (do 26 czerwca) mogą zgłosić się do wyborów korespondencyjnych.

Szczegółową instrukcję, jak wyglądać będzie głosowanie przez osoby w kwarantannie, można znaleźć na filmiku:

źródło: jastrzebie.pl

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *