JSW wspiera region

JSW wspiera region

Jako największy pracodawca i przedsiębiorca w regionie JSW podejmuje liczne działania wspierające lokalną społeczność, ale nie tylko. Powołana w grudniu 2018 roku przez JSW Fundacja wspiera i uzupełnia działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzone bezpośrednio przez JSW i Zespół Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, który już w 2017 roku przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju Grupy JSW, w którym działania na rzecz społeczności lokalnych zostały określone jako priorytetowe. 

Ubiegłoroczny Piknik Kopalni Wiedzy JSW

Projekty społeczne realizowane przez JSW, które z takim entuzjazmem zostały przyjęte przez szkoły, przedszkola, placówki wychowawcze, domy dziecka – JSW Dzieciom, który ma za zadanie pomagać dzieciom z domów dziecka czy realizować z nimi szereg inspirujących projektów, czy Kopalnia Wiedzy JSW, który promuje nauki ścisłe czy postawy ekologiczne – są sztandarowymi projektami JSW i cieszą się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem. Pokazują też, że także górnictwo może być odpowiedzialne i wrażliwe na sprawy lokalnych społeczności.

Z kolei głównym zadaniem Fundacji JSW jest współpraca z samorządami i wspieranie lokalnych inicjatyw na terenie gmin i miast, na terenie których grupa kapitałowa JSW prowadzi działalność.

– Cel mamy wspólny – wzmacniać relacje z interesariuszami lokalnymi – mówi Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych, jednocześnie prezes Fundacji JSW. – Chcemy być dobrym sąsiadem, dlatego włączamy się aktywnie w życie samorządów, tak by suma korzyści płynących z JSW do regionów nie tylko kompensowała, lecz znacząco przewyższała niedogodności związane z funkcjonowaniem naszej firmy oraz budowała wzajemne zaufanie – podkreśla prezes. 

Fundacja JSW realizując swoje cele statutowe udzieliła w 2019 roku 180 darowizn na rzecz lokalnych społeczności, wspierając służbę zdrowia, dzieci i młodzież, a także ciekawe, innowacyjne projekty z zakresu edukacji, zdrowia, ekologii i kultury. Aktywność JSW jest widoczna w każdej gminie. – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mszanie w porównaniu do innych ośrodków kultury jest niewielki. Gmina Mszana liczy ponad 7 600 mieszkańców, a więc dla nas każde wsparcie, które otrzymujemy z zewnątrz, a w tym przypadku od Fundacji JSW, jest bardzo pomocne. I za to wsparcie serdecznie dziękujemy – mówi Rafał Jabłoński, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mszanie.

Wsparcie  otrzymali również uczniowie Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek w Jastrzębiu Zdroju. – Otrzymane darowizny przyczyniły się do stworzenia nowocześniejszych i efektywniejszych warunków do  rozwijania uczniowskich pasji. Środki finansowe były nieocenionym wsparciem w organizacji aktywnego i twórczego wypoczynku podczas ferii zimowych – wyjaśnia siostra Joanna Olszewska, dyrektor Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. – Uczniowie mieli zorganizowany czas wolny w czasie ferii, a rodzice nie musieli martwić się o opiekę nad dziećmi. Zwłaszcza, że oferta, którą przygotowaliśmy była bardzo bogata – dodaje siostra. 

Podobne działania, jeśli chodzi o współpracę ze szkołami, podejmują również inne spółki Grupy JSW, jak np. Jastrzębskie Zakłady Remontowe, czy Jastrzębska Spółka Kolejowa. JSW nie zapomina również o kibicach, wśród których są pracownicy JSW, jak i mieszkańcy regionu. To dla nich JSW wspiera kluby sportowe. Te wszystkie działania razem wzięte, budują zaufanie do JSW jako firmy odpowiedzialnej społecznie.

źródło :jsw

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *