Karta Jastrzębianina

Kartę Jastrzębianina, upoważniającą uczniów i studentów do bezpłatnych przejazdów na terenie miasta, należy aktywować i za każdym razem przykładać do czytnika w autobusie. Główne zasady korzystania z Karty przypominamy po dwóch latach od jej wprowadzenia.   

Karta Jastrzębianina ważna tylko po przyłożeniu do kasownika

Samo posiadanie Karty Jastrzębianina nie gwarantuje podróżowania za darmo w granicach miasta. Konieczne jest jej zbliżenie do czytnika (kasownika) przy wejściu do autobusu. Przytrzymujemy ją tak długo, aż pojawi się sygnał dźwiękowy i informacja: „Zarejestrowano do…”. Brak zarejestrowanego w ten sposób przejazdu oznacza jazdę bez ważnego biletu, za co grozi mandat. Zasady te nie są nowe. Obowiązują od 1 września 2017 roku, kiedy to Kartę Jastrzębianina wprowadzono.

Uwaga rodzice

Posługiwanie się nieaktywną Kartą Jastrzębianina lub jej brak może uszczuplić domowy budżet nawet o 120 zł. To informacja ważna nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla rodziców, którzy najczęściej pokrywają koszty mandatu. Zachęcamy więc dorosłych do rozmowy ze swoimi pociechami i zmobilizowania ich do aktywowania Karty. Warto to zrobić, ponieważ od października na terenie Jastrzębia-Zdroju można się spodziewać wzmożonych kontroli biletów.

W przypadku uczniów Karta Jastrzębianina jest ważna od 1 października do 30 września i za każdym razem należy ją aktywować, przedstawiając legitymację szkolną podbitą na kolejny rok nauki. Jeśli nie odnotowano w niej adresu zamieszkania, konieczne jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzającego zamieszkanie ucznia na terenie Jastrzębia-Zdroju. Można dostarczyć także zaświadczenie o zameldowaniu. W przypadku studentów aktywacja odbywa się na tych samych zasadach po każdym semestrze (od 1 października do 31 marca i  od 1 kwietnia do 31 października).

W 2017 roku Kartę Jastrzębianina aktywowało 7400 osób, rok później ponad 8 tysięcy. Przybliżone dane z tego roku poznamy w listopadzie, kiedy minie termin aktywacji Kart dla uczniów i studentów.  

Ubezpieczenie i nie tylko

Przykładanie Karty Jastrzębianina jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, pasażer kasując bilet (w tym przypadku z taryfą 0 zł) zawiera swoistą umowę z przewoźnikiem gwarantującą ubezpieczenie podczas podróży. Korzysta z wykupionej przez niego polisy. Po drugie, rejestracja każdego przejazdu w systemie elektronicznej obsługi pasażerów jest kluczowa w procesie optymalizacji sieci połączeń. Dzięki temu pracownicy Biura MZK wiedzą m.in. w jakim przedziale czasowym przemieszcza się najwięcej pasażerów i jakie trasy są najbardziej popularne. Z drugiej strony, system informuje ich, które autobusy jeżdżą puste. Wiedza ta daje szansę na podjęcie decyzji niwelujących niedogodności. Dane gromadzone w systemie są przydatne tylko wówczas, gdy odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli pasażerowie nie przykładają kart do czytnika, informacje są niepełnie i mało przydatne. Warto dodać, że zasada ta dotyczy także pasażerów korzystających z przejazdów bezpłatnych na podstawie innych zapisów taryfy przewozowej wprowadzonej uchwała Zarządu MZK. Tak na przykład, zobowiązani do przykładania e-biletu do czytnika są pasażerowie, którzy przekroczyli 70 rok życia. Oni również korzystają z przejazdów bezpłatnych.    

Kto może skorzystać

Karta Jastrzębianina wydawana jest osobom zameldowanym na terenie miasta. Wniosek mogą złożyć pełnoletni, a także osoby, które ukończyły 13 rok życia za zgodą opiekuna prawnego.

Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać dzieci pomiędzy 4 a 7 rokiem życia (osoby do 4 roku jeżdżą za darmo na terenie całego MZK), uczniowie do ukończenia 20 roku życia i studenci do 25 lat, natomiast studenci szkół medycznych o rok dłużej.

Karta wydawana jest na miejscu w Biurze Obsługi Klienta MZK w Jastrzębiu, a także w mobilnych punktach obsługi. Potrzebne dokumenty to: wniosek dostępny m.in. na stronie internetowej MZK, zdjęcie oraz ważna legitymacja szkolna lub studencka.

Tylko w granicach miasta

Przypominamy, że Karta Jastrzębianina i wynikające z jej posiadania przywileje obowiązują jedynie na terenie miasta. Wyjeżdżając poza jego granice konieczne jest wykupienie odrębnego biletu. Poniżej przystanki graniczne, na których kończy się (lub zaczyna) strefa bezpłatnego przejazdu, a także linie kursujące jedynie w granicach miasta, gdzie Karta Jastrzębianina obowiązuje na całej trasie.  

Przystanki graniczne na liniach ponadlokalnych

S10 – BORYNIA ŁAWCZOK

S11 – BORYNIA ŁAWCZOK

B10 – BZIE POMNIK

B11 – PNIÓWEK LAS

B12 – BZIE POMNIK

B13 – PIELGRZYMOWICE BZIE II

R10 – CISÓWKA

W11 – GOGOŁOWA JASTRZĘBSKA KĄTY

W10 – WODZISŁAWSKA BOŻA GÓRA

132 – ARMII KRAJOWEJ – RANOSZKA

Linie autobusowe kursujące w granicach miasta

C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20,

S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18,

M10, B14, B15, B16.

info nadesłane: MZK