Kto się dostał, kto nie? Znamy wyniki naborów do szkół

Jak podaje Radio 90- kwalifikacja i nabór – dwa słowa, które dzisiaj u uczniów i rodziców wzbudzają szczególne zdenerwowanie. Szkoły ponadgimnazjalne opublikowały listy osób, które zakwalifikowały się do pierwszych klas.

W powiecie wodzisławskim, który sprawuje pieczę nad 9 szkołami, w tym także zespołami szkół, od września otwarte zostaną 83 pierwsze klasy. W pierwszym etapie naboru, po ósmej klasie przyjęto 1260 uczniów, po gimnazjum – 1164 osoby. To łącznie 2424 pierwszoklasistów.

I najważniejsza liczba – do szkół w pierwszym naborze nie przyjęto 36 uczniów, jednak jak słyszymy w wydziale edukacji wodzisławskiego starostwa, nie ma powodów do obaw, bo szkoły dysponują jeszcze 238 wolnymi miejscami.
Zapewne ci, którzy z różnych powodów nie zostali zakwalifikowani teraz, znajdą miejsce w szkołach podczas II etapu naboru.

W powiecie cieszyńskim do 98 oddziałów zakwalifikowało się ponad 2,7 tys. uczniów. Uczyć się będą w 12 szkołach. Jak informuje cieszyńskie starostwo, po pierwszej turze naboru na nieprzydzielonych absolwentów gimnazjów, których jest tylko 31, czekają jeszcze 103 miejsca. Natomiast jeśli chodzi o absolwentów szkół podstawowych, nieprzydzielonych jest 43 uczniów, na których czeka 99 miejsc.
Wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się na listach, muszą potwierdzić wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez złożenie do środy 24 lipca oryginału świadectwa.
W dniach od 26 do 30 lipca prowadzony będzie drugi etap rekrutacji – rekrutacja uzupełniająca, już nieelektroniczna.

Starostwo w Raciborzu ma pod sobą 5 szkół i zespołów szkolnych. Jak mówi Radiu 90 wicestarosta Marek Kurpis – dzisiejsze wyniki naboru wskazały, że od września naukę rozpocznie 1864 osoby. 884 po gimnazjum i 928 po szkole podstawowej. Część osób, która ubiegała się o przyjęcie na kierunek plastyka, brała udział w naborze poza systemem elektronicznym.

W sumie w szkołach otwartych zostanie 61 oddziałów klas pierwszych. Dla uczniów, którzy nie zostali zakwalifikowani a łącznie to 62 osoby, są jeszcze wolne miejsca. Przede wszystkim w pierwszym liceum oraz szkołach branżowych. Pojedyncze miejsca są w technikach.

Rybnik, który zarządza 9 szkołami, od września otworzy w placówkach 103 pierwsze klasy. Zainteresowanie oddziałami było spore. Po szkole podstawowej przyjęto 1595 uczniów, 21 osób się nie zakwalifikowało. Po gimnazjum przyjęto 1496 uczniów, 39 nie zakwalifikowano. Według danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, w szkołach ponadpodstawowych pozostało jeszcze 56 wolnych miejsc. Ponadgimnazjalne oferują są jeszcze 46 wolnych miejsc.

Nie zabraknie miejsca dla żadnego ucznia- ogłasza Jastrzębie. Także to miasto podsumowało pierwszy etap rekrutacji do szkół średnich.W Jastrzębiu-Zdroju w tym roku szkoły podstawowe i gimnazja ukończyło 1520 uczniów, do szkół średnich przyjęto aż 1643 osoby, czyli o 123 uczniów więcej niż absolwentów.

Z danych miasta wynika, że 790 osób spoza Jastrzębia-Zdroju jako szkołę pierwszej preferencji, czyli tej, do której w pierwszej kolejności uczeń chce się dostać, wybrało jastrzębskie placówki. Spośród nich 150 (z najlepszymi wynikami) zostało przyjętych. Jastrzębskie szkoły mogą przyjąć jeszcze 381 uczniów!

W Żorach dla nikogo nie zabraknie miejsca– słyszymy od Adriana Lubszczyka z tamtejszego Urzędu Miasta. Miasto nie podaje żadnych liczb, ale informuje, że są jeszcze wolne miejsca, a większym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów cieszyły się w tym roku żorskie technika.

źródło: Radio 90 foto: internet