Nowa wysokość składek ZUS od nowego roku

Nowa wysokość składek ZUS od nowego roku

1. Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Składki za styczeń – grudzień 2020 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweFP i FSZdrowotne
Podstawa wymiaru3 136,20 zł [1]4 026,01 zł [2]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [4]2,45%2,45% [3]9%
Kwota składki612,19 zł250,90 zł52,37 zł76,84 zł76,84 zł362,34 zł
Suma składek do zapłaty1 431,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego1 354,64 zł

Minimalna podstawa (60%) wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe w latach 1999–2020 (xls, 54 kB)

2. Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia

Składki za styczeń – grudzień 2020 roku

Rodzaj ubezpieczenia:EmerytalneRentoweWypadkoweChoroboweZdrowotne
Podstawa wymiaru780 zł [5]4 026,01 zł [2]
Wysokość składki w %19,52%8%1,67% [4]2,45%9%
Kwota składki152,26 zł62,40 zł13,03 zł19,11 zł362,34 zł
Suma składek do zapłaty609,14 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego590,03 zł

3. Jeśli korzystasz z „ulgi na start”

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacasz w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł [2].

4. Jeśli korzystasz z ulgi „mały ZUS”

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r. opłacasz w wysokości 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł [2].

Więcej o ulgach w składkach przeczytasz w informacjach:

[1] Jest to kwota, która odpowiada 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 roku wynosi 5 227 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 roku może wynosić maksymalnie 156 810 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13 067,50 zł.

[2] Jest to kwota, która odpowiada 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2019 roku, włącznie z wypłatami z zysku.

[3] Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie opłacasz składki na te fundusze, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni).

[4] Składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wyliczeniu ustaliliśmy stosując stopę procentową 1,67%. Jeśli obowiązuje Cię inna wartość tej stopy w danym okresie, powinieneś zastosować wartość Cię obowiązującą. Szczegółowe zasady ustalania wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (w tym zasady ustalania liczby ubezpieczonych), zawiera poradnik Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (pdf, 1,29 MB). Jeśli masz wątpliwości, możesz się z nami skontaktować.

[5] Jest to kwota, która odpowiada 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 600 zł. Roczna podstawa wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2020 roku może wynosić maksymalnie 156 810 zł. Miesięczna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekroczyć miesięcznie 13 067,50 zł.

źródło:us

Leave a comment

Send a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *