Górnictwo: jaka przyszłość czeka branżę?

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199
Górnictwo podziemne – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy – taki tytuł nosiła sesja plenarna, od której w poniedziałek (23 lutego) rozpoczęła się w Krakowie XXIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej.

W jej czasie głos zabrali przedstawiciele spółek wydobywczych, firm produkujących maszyny, a także reprezentanci świata nauki, którzy przedstawili swoje poglądy na temat kierunków rozwoju górnictwa podziemnego.
Sesję prowadzili prof. Józef Dubiński, dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa oraz prof. Piotr Czaja, dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jako pierwszy swój pogląd na temat przyszłości branży miał przedstawić prezes KGHM Herbert Wirth. Niestety szef miedziowego koncernu musiał udać się w sprawach służbowych do Miami i w jego zastępstwie referat pt. „Wizja KGHM Polska Miedź SA przez pryzmat innowacyjnych działań” przedstawił Maciej Koński. W swoim wystąpieniu skupił się na nowej strategii spółki na lata 2015-2020, która zakłada m.in. osiągniecie produkcji na poziomie 1 mln t miedzi rocznie i zajęcie miejsca wśród siedmiu największych spółek górniczych na świecie.

Kolejny referat przedstawił Józef Wolski, prezes spółki Kopex, która specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych, a w planach ma także budowę kopalni w Przeciszowie k. Oświęcimia. Prezes Wolski w swoim wystąpieniu wyjaśnił, dlaczego kierowana przez niego spółka jest liderem nowoczesnych rozwiązań. Zdradził m.in. że Kopex pracuje nad projektem kombajnu szybowego, który miałby umożliwić ciągłe urabianie górotworu bez konieczności zastosowania środków strzałowych. Wolski odniósł się także do planów budowy kopalni. Zapowiedział, że inwestycja ta ma zostać zrealizowana w przeciągu 5 lat. Żywotność kopalni, która dziennie ma wydobywać ok. 13,5 tys. t węgla, szacuje się na 30 lat.

Koncepcja i kierunki restruktyryzacji Kompanii Węglowej były natomiast tematem referatu Andrzeja Tora, wiceprezesa KW ds. produkcji. W swoim wystąpieniu przypomniał jakie cele przyświecają restrukturyzacji spółki. Są to: uchronienie KW przed całkowitą utratą płynności, restrukturyzacja rozwojowa kopalń i budowa konkurencyjnej pozycji rynkowej „nowej” KW, kontynuacja wydobycia węgla kamiennego na Górnym Śląsku oraz stabilizacja bezpieczeństwa energetycznego państwa. Wiceprezes Tor przedstawił także harmonogram przekształceń spółki. Zgodnie z nim w marcu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń mają być przekazane KWK Brzeszcze i KWK Piekary. Do 30 kwietnia także do SRK mają trafić ruchy: Makoszowy i Centrum. W tym czasie ma takżę zostać sfinalizowana sprzedaż ruchu Bobrek spółce Węglokoks Kraj. Natomiast do 30 czerwca ma nastąpić sprzedaż 11 kopalń i 4 zakładów do „nowej” Kompanii. Pozostałe jednostki pozostaną w KW.

– Kluczowe założenia restrukturyzacji i transformacji Kompanii polegają na wydzieleniu perspektywicznych aktywów zdolnych do ekonomicznie uzasadnionego działania w przyszłości oraz na głębokim zrestrukturyzowaniu nierentownych kopalń, niezdolnych do funkcjonowania na rynkowych zasadach i będących obecnie ogromnym obciążeniem dla spółki – podsumował wiceprezes Tor.

O tym jak wygląda dziś i jak będzie wyglądać jutro w Lubelskim Węglu Bogdance mówił prezes Zbigniew Stopa. W swoim referacie podkreślił, że Bogdanka osiągnęła sukces idąc w kierunku inteligentnych rozwiązań. Prezes Stopa stwierdził, że nie byłby jednak on możliwy bez: załogi o wysokich kwalifikacjach i wysokiej kulturze technicznej, bez wysokowydajnych, niezawodnych i nowoczesnych maszyn i urządzeń, automatyzacji i wdrażania nowoczesnych systemów informatycznych mających usprawnić procesy technologiczne.

Prezes Bogdanki poinformował także, że spółka przymierza się do budowy Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem. Miałoby ono znajdować się na powierzchni i umożliwiać analizę wszystkich danych uzyskanych z podziemnej infrastruktury. Ponadto przedstawił działania spółki w zakresie powiększania bazy zasobowej.

Ostatnim z menedżerów branży górniczej, który przedstawił referat był prezes PG Silesia Michal Herman. W swoim wystąpieniu położył on szczególny nacisk na wykorzystanie maszyn i urządzeń w kopalniach w aspekcie pracy w systemie 24/7, który w kierowanej przez niego spółce został wprowadzony od samego początku i przynosi efekty.

– Elektrownie pracują 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, sklepy, taksówki i mnóstwo innych biznesów też tak działa. Kopalnie muszą to zrozumieć, że rynek nie będzie się do nich dostosowywać, to one muszą się dostosować – podkreślił Herman i dodał, że to zakład górniczy ma być w ruchu, a pracownicy mają pracować normalnie, czyli 5 dni w tygodniu.

Kolejne referaty, które zostały przedstawione w sesji plenarnej dotyczyły rynku węgla kamiennego. Poruszono także zagadnienie z zakresu innowacji oraz wykorzystania obligacji w finansowaniu przedsiębiorstw górniczych.

XXIV SEP potrwa do piątku (27 lutego). Dzień wcześniej w czasie gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłoszone zostaną wyniki konkursów: bezpieczna kopalnia, kopalnia roku oraz górniczy sukces roku.

W galerii: Sesja plenarna XXIV Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Kraków, 23 lutego 2015 r. (źródło i zdjęcia: Maciej Dorosiński – portal górniczy nettg.pl)

Brak komentarzy.

Leave a comment