Komisja Budżetu Obywatelskiego obraduje

200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199

Budżet obywatelski nazywany również partycypacyjnym to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego są regularne spotkania mieszkańców z przedstawicielami władz, podczas których rozmawia się o przeznaczeniu wspólnych pieniędzy.

7 lipca odbyło się spotkanie powołanej przez Radę Miasta  komisji do spraw Budżetu Obywatelskiego. Pod przewodnictwem radnego pana Tadeusza Markiewicza wspólnie z radnymi: Romanem Foksowiczem, Szymonem Klimczakiem, Norbertem Małolepszym i Ryszardem Piechoczkiem obradowano nad poprawą funkcjonowania budżetu w naszym mieście. W zebraniu uczestniczył również sekretarz miasta pan Krzysztof Kucia i naczelnik wydziału architektury pani  Barbara Mirecka. Przewodniczący komisji, jako konsultanta zaprosił również,  przedstawiciela LGD „Wspólny Rozwój” stowarzyszenia  które działa wspólnie z fundacją „Stefana Batorego” w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz Głos Masz Wybór”   angażującej obywateli oraz władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym.

Podczas komisji podjęto uchwałę o wspólnej koordynacji pracy nad poprawą Budżetu Obywatelskiego.

Warto poinformować że miasto  Jastrzębie -Zdrój było jednym z pierwszych miast które wprowadziło budżet partycypacyjny.

Komentarze są wyłączone.